Site banner

Tin Tỉnh ủy - UBND tỉnh - MTĐT

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể họp mặt đầu xuân Đinh Dậu năm 2017

Chiều ngày 02/02/2017, các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt, giao lưu cán bộ, công chức, viên chức trong khối đầu xuân Đinh Dậu, phát động phong trào thi đua năm 2017.

“ĐÚNG VIỆC” TRONG CUỘC “ĐỒNG KHỞI MỚI”

Tháng trước, tôi được tác giả Giản Tư Trung tặng quyển sách “Đúng việc” vừa xuất bản. Đọc nhanh qua nội dung, tôi thấy có hai điều tâm đắc. Thứ nhất, nếu mỗi người trong một gia đình, một tổ chức hay rộng hơn là một xã hội làm tốt vai trò của mình thì gia đình, tổ chức, xã hội đó sẽ tốt. Thứ hai, tác giả nhắc lại lời hiệu triệu của đô đốc Nelson (nước Anh) với binh sĩ trước trận chiến Trafalgar “Nước Anh mong muốn mỗi người sẽ làm tốt bổn phận của mình”, và sau đó họ chiến thắng trở về.