Site banner

Công đoàn Cơ sở

Lễ phát động “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Liên đoàn Lao động thành phố Bến Tre về việc tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018. Sáng ngày 18/4/2018 Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố và các ngành có liên quan cử 500 lực lượng công nhân, viên chức lao động tham dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 tại công viên tượng đài Đồng khởi với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm” nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động.

LĐLĐ huyện Bình Đại tổ chức họp Ban Chấp hành LĐLĐ huyện lần thứ 2

Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, sáng ngày 17/4/2018 Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Ban Chấp hành lần 2 nhằm góp ý kiến về chương trình công tác, quy chế hoạt động, bảng phân công BCH và UBKT Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023, có 12/14 đ/c UV.BCH, 5/7 đ/c UV.UBKT Liên đoàn Lao động huyện tham dự, đ/c Trần Tấn Công - Chủ tịch LĐLĐ huyện chủ trì cuộc họp.

Công đoàn ngành Y tế tổ chức Đại hội TDTT trong CCVCLĐ lần thứ VIII/2018

Nhằm thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, kết hợp đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong CCVCLĐ ngành Y tế tỉnh Bến Tre, góp phần giữ gìn sức khoẻ và nâng cao thể lực của nhân viên y tế để phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh nhà và để hòa chung không khí các huyện-ngành tổ chức các hoạt động thiết thức và ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm 2018 và đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre. Sau thời gian triển khai và chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của CCVCLĐ tại các đơn vị, Công đoàn ngành tổ chức hội thao trong CCVCLĐ ngành Y tế lần thứ VIII/2018.Đến dự khai mạc Đại hội có đ/c Ngô Văn Tán - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế; đ/c Nguyễn Chí Đông - UVBCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành, Trưởng ban tổ chức Đại hội; lãnh đạo các đơn vị y tế tỉnh, huyện; các đồng chí UVBCH Công đoàn ngành Y tế, các đồng chí UVBCH các CĐCS trực thuộc và các vận động viên, cổ động viên toàn ngành Y tế và 375 VĐV đến từ 28/28 CĐCS trực thuộc.

Công đoàn ngành Y tế tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp với Ban giám đốc Sở Y tế giai đoạn 2014-2018

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2273/QĐ-BYT ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế; ngày 06/4/2018, Công đoàn ngành Y tế đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban giám đốc Sở Y tế với Ban Thường vụ Công đoàn ngành giai đoạn 2014-2018.