Site banner

Các đơn vị trực thuộc

- 09 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố:

+ LĐLĐ thành phố Bến Tre;

+ LĐLĐ huyện Ba Tri;

+ LĐLĐ huyện Bình Đại;

+ LĐLĐ huyện Châu Thành;

+ LĐLĐ huyện Chợ Lách;

+ LĐLĐ huyện Giồng Trôm;

+ LĐLĐ huyện Thạnh Phú;

+ LĐLĐ huyện Mỏ Cày Bắc;

+ LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam;

- 04 Công đoàn ngành:

+ Công đoàn ngành Giáo dục;

+ Công đoàn ngành Y tế;

+ Công đoàn Viên chức,

+ Công đoàn các Khu công nghiệp.

- 18 Công đoàn cơ sở trực thuộc:

+ CĐCS Trường Cao đẳng Bến Tre;

+ CĐCS Công ty TNHH DL-DV-TM Cồn Phụng;

+ CĐCS Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

+ CĐCS Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến tre;

+ CĐCS Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre;

+ CĐCS Công ty Cổ phần Thương mại Trúc Giang;

+ CĐCS Công ty Bảo Việt Bến Tre;

+ CĐCS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre;

+ CĐCS Công ty Cổ phần in Bến Tre;

+ CĐCS Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng;

+ CĐCS Công ty Bảo Minh;

+ CĐCS Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre;

+ CĐCS Công ty May xuất khẩu Việt hồng;

+ CĐCS Công ty Cổ phần Xây dựng & kinh doanh nhà Bến Tre;

+ CĐCS Công ty Bảo hiểm Nhân thọ;

+ CĐCS Công ty Cổ phần Cấp thoát nước;

+ CĐCS Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.

+ CĐCS Công ty TNHH Du lịch Hàm Luông

- 02 đơn vị trực thuộc:

+ Công ty TNHH DL-DV-TM Cồn Phụng;

+ Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi.

- 13 Công đoàn cơ sở trực thuộc Trung ương:

+ CĐCS Công ty xăng dầu;

+ CĐCS Điện lực;

+ CĐCS Ngân hàng nhà nước;

+ CĐCS Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT;

+ CĐCS Ngân hàng Đầu tư - Phát triển;

+ CĐCS Ngân hàng TMCP Công thương;

+ CĐCS Ngân hàng phát triển Nhà;

+ CĐCS Ngân hàng Chính sách xã hội;

+ CĐCS Bưu điện;

+ CĐCS Công ty Thuốc lá;

+ CĐCS Trung tâm Đồng Gò Bến Tre;

+ CĐCS Viễn thông;

+ CĐCS Công ty Lương thực Bến Tre.