Site banner

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 1 - 30 / 712 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Phân loại
1 274/LĐLĐ 15/08/2018 V.v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Công văn
2 273/LĐLĐ 14/08/2018 V.v vận động hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ Công văn
3 272/LĐLĐ 14/08/2018 V.v giới thiệu doanh nghiệp tham gia "Bảng xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động năm 2018" Công văn
4 301/TB-LĐLĐ 14/08/2018 TB v.v tổ chức Hội thao cán bộ Công đoàn chuyên trách lần thứ VII - năm 2018 Thông báo
5 270/LĐLĐ 13/08/2018 V.v hưởng ứng Cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên" Công văn
6 269/LĐLĐ 10/08/2018 V.v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 06/2018 ngày 6/7/2018 của HĐND tỉnh Công văn
7 262/LĐLĐ 06/08/2018 V.v tuyên truyền phòng, chống thiên tai Công văn
8 261/LĐLĐ 06/08/2018 V.v báo cáo tình hình thực hiện Đề án 279 Công văn
9 11/CTr-LĐLĐ 01/08/2018 Chương trình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2018-2023 Chương trình
10 10/CTr-LĐLĐ 01/08/2018 Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2018-2023 Chương trình
11 09/CTr-LĐLĐ 01/08/2018 Chương trình chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động Chương trình
12 08/CTr-LĐLĐ 01/08/2018 Chương trình nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ Chương trình
13 07/CTr-LĐLĐ 01/08/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 Chương trình
14 03/NQ-BCH 09/07/2018 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 - khóa X Nghị quyết
15 41/KH-LĐLĐ 02/08/2018 KH tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác tài chính công đoàn bàn giải pháp thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn Kế hoạch
16 276/TB-LĐLĐ 01/08/2018 TB v.v giới thiệu chức danh và chữ ký của cán bộ lãnh đạo (đ/c Võ Thị Thúy Mai - Trưởng Ban Tài chính) Thông báo
17 140/BC-LĐLĐ 01/08/2018 BC 2 tuần cuối tháng 7/2018 (từ 16/7/2018 đến 31/7/2018) Báo cáo
18 02/KHPH-LĐLĐ-LHPN-ĐTN 30/07/2018 KH tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện QCPH giữa LĐLĐ tỉnh với Hội LHPN tỉnh và Đoàn TNCS HCM tỉnh Bến Tre trong công tác vận động thành lập các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch phối hợp
19 138/BC-LĐLĐ 31/07/2018 BC phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tháng 7/2018 Báo cáo
20 254/LĐLĐ 01/08/2018 V.v giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Công văn
21 176/QĐ-LĐLĐ 31/07/2018 QĐ v.v ban hành Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre Quyết định
22 253/LĐLĐ 30/07/2018 V.v tuyên truyền dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Công văn
23 252/LĐLĐ 27/07/2018 V.v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Công văn
24 251/LĐLĐ 27/07/2018 V.v tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam Công văn
25 246/LĐLĐ 24/07/2018 V.v gửi tài liệu tuyên truyền (TL hỏi - đáp về kết quả hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh và TL hỏi - đáp tuyên truyền việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý) Công văn
26 243/LĐLĐ 24/07/2018 V.v tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" Công văn
27 242/LĐLĐ 24/07/2018 V.v tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Công văn
28 241/LĐLĐ 23/07/2018 V.v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động tham gia xuất khẩu lao động Công văn
29 40/KH-LĐLĐ 24/07/2018 KH tổ chức Hội thao cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018 Kế hoạch
30 132/BC-LĐLĐ 19/07/2018 BC phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo