Site banner

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 241 - 270 / 330 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Phân loại
241 210/LĐLĐ 30/09/2016 V.v tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến Công văn
242 208/LĐLĐ 26/09/2016 V.v thực hiện kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 Công văn
243 200/LĐLĐ 20/09/2016 V.v hưởng ứng chiến dịch diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết Công văn
244 186/LĐLĐ 08/09/2016 V.v gửi kế hoạch thực hiện công tác truyền thông theo Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy Công văn
245 179/LĐLĐ 31/08/2016 V.v tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 Công văn
246 178/LĐLĐ 30/08/2016 V.v thông tin hướng dẫn CNVCLĐ vay vốn xây dựng, mua sắm dụng cụ trữ nước sinh hoạt Công văn
247 15/HD-LĐLĐ 30/08/2016 Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 Hướng dẫn
248 46/KH-LĐLĐ 30/08/2016 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ tài chính công đoàn và hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2017 Kế hoạch
249 04/QCPH-LĐLĐ-LHPN-TĐTN 08/08/2016 QCPH hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh với Hội LHPN tỉnh và Đoàn TNCS HCM tỉnh trong công tác vận động thành lập các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trong địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 Quy chế - Quy định
250 45/KH-LĐLĐ 15/08/2016 Kế hoạch hỗ trợ dụng cụ trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho CNCVLĐ Kế hoạch
251 44/KH-LĐLĐ 15/08/2016 Kế hoạch phúc tra Giao ước thi đua xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2016 Kế hoạch
252 43/KH-LĐLĐ 04/08/2016 Kế hoạch tổ chức tổng kết hoạt động "Tháng công nhân" năm 2016 Kế hoạch
253 41/KH-LĐLĐ 12/07/2016 Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp" theo Chương trình số 10-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch
254 13/HD-LĐLĐ 01/06/2016 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2016 Hướng dẫn
255 13/HD-UBKT 03/03/2016 Hướng dẫn Về việc chấm điểm, phân loại Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Hướng dẫn
256 36/KH-LĐLĐ 09/06/2016 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016) Kế hoạch
257 35/KH-LĐLĐ 07/06/2016 Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất" Kế hoạch
258 12/HD-LĐLĐ 31/05/2016 Hướng dẫn nội dung chấm điểm công tác Nữ công đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh năm 2016 Hướng dẫn
259 12/HD-UBKT 03/03/2016 HD về việc chấm điểm, phân loại Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Hướng dẫn
260 11/HD-LĐLĐ 31/05/2016 Hướng dẫn nội dung chấm điểm công tác Nữ công đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2016 Hướng dẫn
261 127/KH-CĐN 18/05/2016 Kế hoạch tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm Kế hoạch
262 14-KH/ĐĐ 29/04/2016 Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2021 Kế hoạch
263 31/KH-LĐLĐ 17/05/2016 Kế hoạch trao quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động nhân tuần lễ Quốc gia "An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ" năm 2016 Kế hoạch
264 101/LĐLĐ 12/05/2016 V.v đánh giá chất lượng TƯLĐTT theo hướng dẫn 1580/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Công văn
265 65/QĐ-LĐLĐ 11/05/2016 Quyết định v.v ban hành Quy chế về quản lý, khai thác, cung cấp và cập nhật thông tin cho Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Bến Tre Quyết định
266 64/QĐ-LĐLĐ 11/05/2016 Quyết định v.v thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Bến Tre Quyết định
267 30/KH-LĐLĐ 11/05/2016 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở năm 2016 Kế hoạch
268 28/KH-LĐLĐ 28/04/2016 Kế hoạch hành động Bình đẳng giới trong CNVCLĐ giai đoạn 2016-2020 Kế hoạch
269 92/LĐLĐ 27/04/2016 Về tình hình tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016 Công văn
270 10/HD-LĐLĐ 21/04/2016 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2016 Hướng dẫn