Site banner

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 211 - 240 / 351 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Phân loại
211 71/LĐLĐ 30/03/2017 V.v thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào trong các cấp công đoàn Công văn
212 13/HD-LĐLĐ 30/03/2017 HD thực hiện các tỷ lệ chi đối với nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng Hướng dẫn
213 54/QĐ-LĐLĐ 30/03/2017 QĐ v.v ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý hoạt động Quỹ "Mái ấm công đoàn" Quyết định
214 70/LĐLĐ 29/03/2017 V.v h­ướng dẫn thủ tục xét tặng KNC "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2017 Công văn
215 66/LĐLĐ 28/03/2017 V.v tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017 Công văn
216 64/LĐLĐ 27/03/2017 V.v tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm Công văn
217 63/LĐLĐ 27/03/2017 V.v triển khai thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
218 09/HD-UBKT 22/03/2017 HD xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Hướng dẫn
219 12/HD-LĐLĐ 21/03/2017 HD tổ chức Lễ phát động "Tháng công nhân" năm 2017 Hướng dẫn
220 11/HD-LĐLĐ 20/03/2017 HD tổ chức Tọa đàm về công tác Bảo hộ lao động năm 2017 Hướng dẫn
221 55/LĐLĐ 20/03/2017 V.v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn Công văn
222 10/HD-LĐLĐ 16/03/2017 HD nội dung chấm điểm công tác Nữ công đối với CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh năm 2017 Hướng dẫn
223 09/HD-LĐLĐ 16/03/2017 HD nội dung chấm điểm công tác Nữ công đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017 Hướng dẫn
224 50/LĐLĐ 15/03/2017 V.v tuyên truyền phòng, chống lãng phí, tham nhũng Công văn
225 22/KH-LĐLĐ 15/03/2017 KH thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" Kế hoạch
226 45/LĐLĐ 14/03/2017 V.v hưởng ứng "Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí" Công văn
227 08/HD-LĐLĐ 13/03/2017 HD thực hiện các Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên Hướng dẫn
228 07/HD-LĐLĐ 13/03/2017 HD tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Hướng dẫn
229 43/LĐLĐ 10/03/2017 Công văn hướng dẫn chế độ chi tiêu Đại hội Công đoàn cơ sở Công văn
230 40/LĐLĐ 08/03/2017 V.v hướng dẫn cách tính tỷ lệ (%) kết quả bầu cử tại Đại hội Công đoàn các cấp Công văn
231 06/HD-LĐLĐ 08/03/2017 HD tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Hướng dẫn
232 05/HD-LĐLĐ 01/03/2017 HD tuyên truyền hành động phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, tội phạm mua bán người trong CNVCLĐ năm 2017 Hướng dẫn
233 13/KH-LĐLĐ 22/02/2017 KH phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017 và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam Kế hoạch
234 04/HD-LĐLĐ 20/02/2017 HD công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018-2023 Hướng dẫn
235 27/LĐLĐ 16/02/2017 V.v hướng dẫn thực hiện Nghị định 159/2016/NĐ-CP Công văn
236 26/LĐLĐ 15/02/2017 V.v triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư Công văn
237 11/KH-LĐLĐ 15/02/2017 KH thực hiện NQ Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Kế hoạch
238 10/KH-LĐLĐ 15/02/2017 KH tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020 Kế hoạch
239 02/HD-LĐLĐ 15/02/2017 HD học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Hướng dẫn
240 06/GƯTĐ-LĐLĐ 13/02/2017 Chỉ tiêu Giao ước thi đua đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017 Giao ước thi đua
bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti