Site banner

Chỉ tiêu Giao ước thi đua đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017

Số/Ký hiệu văn bản: 
06/GƯTĐ-LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Giao ước thi đua
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
13/02/2017
Nội dung trích yếu: 
Chỉ tiêu Giao ước thi đua đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Trần Trung Hào
Tập tin đính kèm: