Site banner

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 181 - 210 / 330 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Phân loại
181 33-KH/ĐĐ 04/05/2017 KH thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí Đảng đoàn
182 118/LĐLĐ 04/05/2017 V.v gửi nhận văn bản điện tử trên Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Bến Tre Công văn
183 115/LĐLĐ 27/04/2017 V.v hướng dẫn thực hiện tốt công tác trẻ em năm 2017 Công văn
184 26/KH-LĐLĐ 25/04/2017 KH tổ chức hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017 Kế hoạch
185 109/LĐLĐ 20/04/2017 V.v hướng dẫn bảng số liệu thống kê kèm theo báo cáo Chính trị phục vụ Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 Công văn
186 85/LĐLĐ 11/04/2017 V.v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017 Công văn
187 78/LĐLĐ 04/04/2017 V.v nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật Công văn
188 77/LĐLĐ 04/04/2017 V.v hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 4 năm 2017 Công văn
189 75/LĐLĐ 03/04/2017 V.v xét tặng Giải thưởng 28/7 Công văn
190 71/LĐLĐ 30/03/2017 V.v thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào trong các cấp công đoàn Công văn
191 13/HD-LĐLĐ 30/03/2017 HD thực hiện các tỷ lệ chi đối với nguồn tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng Hướng dẫn
192 54/QĐ-LĐLĐ 30/03/2017 QĐ v.v ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý hoạt động Quỹ "Mái ấm công đoàn" Quyết định
193 70/LĐLĐ 29/03/2017 V.v h­ướng dẫn thủ tục xét tặng KNC "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" năm 2017 Công văn
194 66/LĐLĐ 28/03/2017 V.v tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2017 Công văn
195 64/LĐLĐ 27/03/2017 V.v tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm Công văn
196 63/LĐLĐ 27/03/2017 V.v triển khai thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn
197 09/HD-UBKT 22/03/2017 HD xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Hướng dẫn
198 12/HD-LĐLĐ 21/03/2017 HD tổ chức Lễ phát động "Tháng công nhân" năm 2017 Hướng dẫn
199 11/HD-LĐLĐ 20/03/2017 HD tổ chức Tọa đàm về công tác Bảo hộ lao động năm 2017 Hướng dẫn
200 55/LĐLĐ 20/03/2017 V.v gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn Công văn
201 10/HD-LĐLĐ 16/03/2017 HD nội dung chấm điểm công tác Nữ công đối với CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh năm 2017 Hướng dẫn
202 09/HD-LĐLĐ 16/03/2017 HD nội dung chấm điểm công tác Nữ công đối với CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017 Hướng dẫn
203 50/LĐLĐ 15/03/2017 V.v tuyên truyền phòng, chống lãng phí, tham nhũng Công văn
204 22/KH-LĐLĐ 15/03/2017 KH thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" Kế hoạch
205 45/LĐLĐ 14/03/2017 V.v hưởng ứng "Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí" Công văn
206 08/HD-LĐLĐ 13/03/2017 HD thực hiện các Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên Hướng dẫn
207 07/HD-LĐLĐ 13/03/2017 HD tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Hướng dẫn
208 43/LĐLĐ 10/03/2017 Công văn hướng dẫn chế độ chi tiêu Đại hội Công đoàn cơ sở Công văn
209 40/LĐLĐ 08/03/2017 V.v hướng dẫn cách tính tỷ lệ (%) kết quả bầu cử tại Đại hội Công đoàn các cấp Công văn
210 06/HD-LĐLĐ 08/03/2017 HD tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Hướng dẫn