Site banner

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 151 - 180 / 330 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Phân loại
151 134/QĐ-LĐLĐ 24/07/2017 QĐ v.v ban hành Quy định tạm thời đăng ký đảm nhận "Công trình, Sản phẩm, Phần việc" mang tên Công đoàn Quyết định
152 23/HD-LĐLĐ 21/07/2017 HD sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn. định mức chế độ công tác phí, chi hội nghị trong các cơ quan công đoàn từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên Hướng dẫn
153 184/LĐLĐ 20/07/2017 V.v phát động cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Công văn
154 41/KH-LĐLĐ 12/07/2017 KH tuyên truyền về "Công đoàn vì lợi ích đoàn viên" và "Thiết chế Công đoàn" Kế hoạch
155 22/HD-LĐLĐ 28/06/2017 HD tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" Hướng dẫn
156 162/LĐLĐ 28/06/2017 V.v triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ Công văn
157 160/LĐLĐ 22/06/2017 V.v lưu ý một số nội dung tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 Công văn
158 157/LĐLĐ 21/06/2017 V.v tổ chức sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017-2020 Công văn
159 156/LĐLĐ 20/06/2017 V.v gửi tài liệu tuyên truyền biên giới đất liền Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia Công văn
160 153/LĐLĐ 16/06/2017 V.v phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông Công văn
161 152/LĐLĐ 15/06/2017 V.v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 195 năm ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu Công văn
162 151/LĐLĐ 15/06/2017 V.v thực hiện Công điện 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Công văn
163 150/LĐLĐ 09/06/2017 V.v triển khai tài liệu sinh hoạt về Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ Công văn
164 37/KH-LĐLĐ 07/06/2017 KH triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong CNVCLĐ Kế hoạch
165 21/HD-LĐLĐ 31/05/2017 HD tuyên truyền thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới Hướng dẫn
166 143/LĐLĐ 26/05/2017 V.v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) Công văn
167 20/HD-LĐLĐ 26/05/2017 HD tuyên truyền về "Năm hữu nghị Việt Nam - Lào 2017" Hướng dẫn
168 19/HD-LĐLĐ 26/05/2017 HD nội dung và định mức các khoản chi đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 Hướng dẫn
169 139/LĐLĐ 24/05/2017 V.v triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá Công văn
170 18/HD-LĐLĐ 19/05/2017 HD báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tháng công nhân Hướng dẫn
171 137/LĐLĐ 19/05/2017 V.v tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017 Công văn
172 17/HD-LĐLĐ 17/05/2017 HD sinh hoạt chuyên đề năm 2017 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Hướng dẫn
173 16/HD-LĐLĐ 17/05/2017 HD v.v tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong hai năm 2017-2018 Hướng dẫn
174 132/LĐLĐ 17/05/2017 V.v đánh giá chất lượng TƯLĐTT theo hướng dẫn 1580/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Công văn
175 131/LĐLĐ 16/05/2017 V.v triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Bến Tre Công văn
176 129/LĐLĐ 16/05/2017 V.v tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017 Công văn
177 29/KH-LĐLĐ 12/05/2017 KH hưởng ứng phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân lao động Kế hoạch
178 124/LĐLĐ 10/05/2017 V.v gửi tài liệu tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung Công văn
179 15/HD-LĐLĐ 09/05/2017 HD lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở Hướng dẫn
180 14/HD-LĐLĐ 08/05/2017 HD công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí Hướng dẫn