Site banner

Công đoàn Cơ sở

LĐLĐ huyện Bình Đại tổ chức họp Ban Chấp hành LĐLĐ huyện lần 4

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa X, sáng ngày 17/10/2018 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 để đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự có các đồng chí UV.BCH, UV.UBKT Liên đoàn Lao động huyện khóa X.

Công đoàn Y tế Việt Nam kiểm tra, giám sát triển khai quy định xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc tại Bến Tre

Từ nhiều năm nay, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối hợp với Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Văn phòng Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) triển khai mô hình xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá tại các bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế và bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua các năm thực hiện, hoạt động đã đạt được kết quả khá khả quan. Lãnh đạo các đơn vị y tế đã quan tâm hơn tới công tác PCTHTL, xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe không chỉ cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mà còn cho bản thân các nhân viên y tế; tình trạng hút thuốc lá trong các bệnh viện đã giảm; nhân viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh đã ý thức được tác hại của thuốc lá và sự cần thiết phải xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá.

Đại hội Đoàn viên CĐCS Hội quần chúng huyện Thạnh Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, Công đoàn cơ sở Hội quần chúng đã tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định, tham dự Đại hội có 9/9 đại biểu được triệu tâp, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết lâm thời và phương hướng nhiệm vụ 2018-2023, bầu Ban Chấp hành là 3 đồng chí và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Hội nghị trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn

Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn cấp xã học tập kinh nghiệm thực tế liên hệ gắn kết với chương trình đào tạo, mở rộng kiến thức đã học trong việc vận dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, nâng cao được khả năng lãnh đạo và quản lý của Chủ tịch CĐCS cấp xã trên các lĩnh vực công đoàn. Ngày 09/10/2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thành phố Bến Tre đã tiếp đón đoàn đi thực tế học tập kinh nghiệm của 55 học viên lớp tác nghiệp Chủ tịch Công đoàn cơ quan xã khóa XI tỉnh Long An.

Công đoàn ngành Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý III/2018

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Công đoàn ngành, được sự thống nhất của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy Sở Y tế, Công đoàn ngành đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CCVCLĐ ngành Y tế quý III, đề ra một số nhiệm vụ quý IV/2018, kết hợp báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ thành phố Bến Tre năm 2018

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, là hành động nhân đạo thể hiện được tính nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2018 và kịp thời cung cấp máu sạch truyền cho người bệnh khi có nhu cầu. Sáng ngày 09/10/2018, LĐLĐ thành phố đã vận động cán bộ CNVCLĐ trên địa bàn thành phố hiến được 156 đơn vị máu.

LĐLĐ huyện Giồng Trôm tổ chức giám sát Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền” (gọi tắt là Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị). Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị và các văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ; trên cơ sở đó phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với tổ chức Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

LĐLĐ huyện Giồng Trôm tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV TM-DV-XNK Hoàng Loan

Thực hiện chương trình công tác năm và kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2018; được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty; ngày 06/10/2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Giồng Trôm long trọng tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Hoàng Loan (Ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm).

Tập huấn tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động năm 2018

Nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhất là các luật có liên quan đến người lao động trong các doanh nghiệp. Sáng ngày 07/10/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh mở lớp tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 (sửa đổi), Luật BHXH, BHYT, BHTN cho 151 công nhân lao động trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.