Site banner

Năm Đinh Dậu 2017-Năm hành động của chúng ta!

Chúng ta đã vượt qua năm 2016 đầy khó khăn với những thành công của sự khởi đầu. Trong đó, thành công đáng ghi nhận nhất là sự đồng thuận và chia sẻ trong hệ thống chính trị, của toàn xã hội đối với chủ trương của Tỉnh ủy: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Vượt qua khó khăn - Hướng về phía trước - Thoát khỏi tụt hậu.

Nhưng nên nhớ rằng, sự đồng thuận và chia sẻ đó sẽ không còn ý nghĩa nữa nếu năm 2017 chúng ta không bắt đầu làm chuyển được tình hình. Nếu kinh tế không khởi sắc, xã hội vẫn bất an, bộ máy và cán bộ vẫn bảo thủ, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm thì lòng tin của mọi người sẽ mất.

Chính vì vậy, Tỉnh ủy xác định năm 2017 phải là năm “hành động”. Không chỉ có Tỉnh ủy hành động, mà tất cả mọi cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang trong cả hệ thống chính trị cùng hành động, để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng: nói đi đôi với làm, hứa ít làm nhiều, làm đến nơi đến chốn, dám làm dám chịu trách nhiệm. Nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch từ Trung ương đến cơ sở đã đủ hết rồi. Quan điểm, nhận thức, phương châm, mục tiêu cũng đã rõ rồi. Vấn đề bây giờ là hành động như thế nào?

Trước hết, phải bắt đầu từ công tác chính trị tư tưởng. Cấp ủy và người chủ trì phải làm cho tinh thần Đồng khởi mới, tinh thần trách nhiệm, ý chí tiến công, sự đồng thuận xã hội đối với phương châm “Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết, Năng động, Đổi mới” tiếp tục LAN TỎA sâu hơn về chất, rộng hơn về diện; thấm vào nhận thức, ý chí, tình cảm, biến thành văn hóa chính trị của từng đơn vị, cơ quan, cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Làm sao cho mọi người có được cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện khi làm tròn trách nhiệm, cảm thấy tự hào khi được đóng góp vào sự nghiệp chung và vui mừng khi chứng kiến quê hương ngày càng thay đổi; làm sao để người đứng đầu tự mình cảm thấy có lỗi khi cơ quan mình còn tình trạng làm việc cầm chừng, công việc trì trệ, mất đoàn kết, mất lòng tin; làm sao để người công chức cảm thấy khổ tâm và hổ thẹn khi không hoàn thành chức trách nhiệm vụ.

Việc tiếp theo là phải giảm cho được tình trạng hội họp, tình trạng công văn, giấy tờ hành chính lòng vòng. Hiện nay ta còn họp nhiều quá. Công việc gì cuối cùng cũng đổ xuống cấp xã, ấp nhưng cán bộ xã không đủ để đi họp. Thủ tục giấy tờ hành chính làm khó khăn chậm trễ ngay giữa các cơ quan với nhau, chứ chưa nói đến làm khó cho dân, cho doanh nghiệp. Bây giờ làm thế nào để giảm họp và giảm giấy tờ?

Trong khi chờ có hướng dẫn xây dựng bộ tiêu chí vị trí việc làm, từng cơ quan, đơn vị khi tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm thực hiện phân công giao việc bằng cách từng cá nhân tự thiết lập bản đăng ký hoặc cam kết đầu công việc xem có khả thi không? Thí dụ: ngành nông nghiệp năm 2017 xác định 100 đầu việc chẳng hạn, trong đó trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, rừng, muối, thủy lợi, thú y, bảo vệ thực vật, nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị, nông thôn mới… mỗi lĩnh vực có bao nhiêu việc? Ai làm việc nào? Thời gian hoàn thành bao lâu? Từng cán bộ, công chức đăng ký với lãnh đạo phòng, chi cục, trung tâm; các phòng, chi cục, trung tâm đăng ký với Ban giám đốc. Dựa vào bản đăng ký đó, Ban giám đốc sẽ tiến hành giám sát, kiểm tra, định kỳ 3 tháng, 6 tháng kiểm đếm từng cán bộ, công chức, viên chức, tự đánh giá tiến độ, chất lượng sẽ biết ngay công việc tiến triển tới đâu, không cần phải họp để nghe báo cáo, mà có thể uốn nắn, chấn chỉnh, nhắc nhở ngay chỗ đó, việc đó.

Khi bớt họp hành được rồi, người lãnh đạo và cán bộ sẽ có thời gian xuống với dân, nghe dân nói và đối thoại lại, để qua đó hiểu thêm lòng dân, nhận thức của dân. Việc gì cũng bắt đầu từ dân, nếu dân chưa thông thì không làm gì được, bài học dựa vào dân luôn luôn có tính thời sự, luôn luôn tươi mới. Năm 2016, chúng ta có những việc tuy hết sức khó nhưng rất được sự đồng tình của dân, như: Đồng khởi trữ nước, chấn chỉnh tình trạng nhạc sống tràn lan… nên kết quả rất khả quan. Năm nay, từ bài học đó, chúng ta cũng sẽ khởi nghiệp từ dân để giảm nghèo, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp từ dân, phòng chống trộm cắp, ma túy cũng từ dân.

Theo tinh thần nêu trên, tất cả các đơn vị, cơ quan, địa phương từ tỉnh đến cơ sở, mọi cán bộ, công chức từ người đứng đầu đến nhân viên bảo vệ đều thống nhất thực hiện, muôn người như một, chắc chắn công việc sẽ trôi chảy, nội bộ sẽ hài hòa, thoải mái, cuối năm công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền, đoàn thể sẽ thực chất và chính xác hơn.

Chắc chắn ban đầu sẽ có nhiều lúng túng, vướng mắc, thậm chí có người phản ứng nói khó thế này thế nọ, do thói quen, tâm lý, sức ỳ của cơ chế, sự ràng buộc của thủ tục.

Nhưng tôi tin rằng, năm nay là năm Đinh Dậu - năm Con Gà - Con gà gáy lúc bình minh để đánh thức mọi người! Đánh thức một ngày làm việc mới, tạo thêm nhiều giá trị mới cho cuộc sống. Đã đến lúc công chức chúng ta nên ngồi họp ít hơn trong hội trường.

Tôi mong mọi người quan tâm chia sẻ vì cuộc sống và người dân đang chờ đợi hành động của chúng ta./.