Site banner

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể họp mặt đầu xuân Đinh Dậu năm 2017

Chiều ngày 02/02/2017, các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp mặt, giao lưu cán bộ, công chức, viên chức trong khối đầu xuân Đinh Dậu, phát động phong trào thi đua năm 2017.

Ông Lê Văn Gặp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Trần Thị Sẵn)

Ông Lê Văn Gặp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Khối thi đua khen thưởng cơ quan đoàn thể tỉnh Bến Tre;  ông Trần Dương Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; bà Phạm Thị Thanh Thảo – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Đoàn Văn Đảnh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bến Tre đã đến dự họp mặt.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực Khối thi đua khen thưởng cơ quan đoàn thể năm 2016 thông tin một số kết quả hoạt động của khối trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Gặp đánh giá cao kết quả hoạt động trong năm 2016 của các cơ quan trong khối. Theo ông Gặp, mặc dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn, nhưng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực, nỗ lực tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai, tuyên truyền học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều nội dung, hình thức mới, có hiệu quả, chú trọng hướng về cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, đoàn viên, hội viên, đúc kết được nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tuy nhiên, các phong trào của Mặt trận và các đoàn thể đôi lúc chưa được triển khai đồng bộ đến các địa phương, phương thức hoạt động còn một số nơi thiếu tính sáng tạo, nhiều phong trào thi đua được triển khai chưa kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình, công tác phối hợp ở các cấp đôi khi còn chậm.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức, viên chức trong Khối tại buổi họp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017. (Ảnh: Trần Thị Sẵn)

Với khí thế thi đua mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu năm 2017, ông Lê Văn Gặp phát động thi đua trong các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2017 hành động với các nội dung sau:

1. Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết hàng năm của từng đơn vị; tổng kết và nhân rộng các phong trào, mô hình hiệu quả. Đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng gọn nội dung, đa dạng hình thức, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

2. Kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền cơ quan đơn vị vững mạnh, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan đơn vị.

3. Tham mưu cho các cơ quan thực hiện tốt Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; công tác vận động quần chúng phải đi vào những vấn đề bức xúc, những vấn đề khó khăn, những vấn đề nhạy cảm dễ bị tổn thương của người dân; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận và các đoàn thể, để từng bước nâng cao kỹ năng, bản lĩnh và tâm huyết của cán bộ làm công tác vận động quần chúng; tăng cường công tác đi cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể. Đối với các đơn vị tổ chức đại hội, cần chủ động làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp để chuẩn bị văn kiện, nhân sự nhiệm kỳ tới đảm bảo chất lượng tốt, góp phần xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

4. Quan tâm tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung hướng dẫn, đổi mới hoạt động các chi, tổ hội, quản lý chặt chẽ đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng với những cách làm hiệu quả, xác định công việc trọng tâm, trọng điểm, phải tạo ra được sản phẩm cụ thể, thiết thực.

5. Chủ động thực hiện công tác phối hợp trong khối thi đua, phối hợp với chính quyền và lực lượng vũ trang xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.