Site banner

“ĐÚNG VIỆC” TRONG CUỘC “ĐỒNG KHỞI MỚI”

Tháng trước, tôi được tác giả Giản Tư Trung tặng quyển sách “Đúng việc” vừa xuất bản. Đọc nhanh qua nội dung, tôi thấy có hai điều tâm đắc. Thứ nhất, nếu mỗi người trong một gia đình, một tổ chức hay rộng hơn là một xã hội làm tốt vai trò của mình thì gia đình, tổ chức, xã hội đó sẽ tốt. Thứ hai, tác giả nhắc lại lời hiệu triệu của đô đốc Nelson (nước Anh) với binh sĩ trước trận chiến Trafalgar “Nước Anh mong muốn mỗi người sẽ làm tốt bổn phận của mình”, và sau đó họ chiến thắng trở về.

Đồng chí Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Tôi chợt nhớ đến lời của một cán bộ lão thành ở tỉnh, liệu Tỉnh ủy có nên đặt lại vấn đề trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong cuộc “Đồng khởi mới” hôm nay. Mỗi cán bộ đảng viên đã làm hết và làm tốt nhất vai trò trách nhiệm của mình, với tinh thần “Đồng khởi mới” để đưa tỉnh nhà vượt qua tụt hậu, vươn lên cùng cả nước hay chưa?

Trước hết là xác định đúng việc và làm “việc đúng”. Nhiệm vụ “Đồng khởi mới” của mỗi cán bộ đảng viên tại từng cơ quan, địa bàn là gì, đã được xác định đúng chưa. Đối với địa bàn xã, phường, thị trấn là xây dựng nông thôn mới, là xây dựng đô thị văn minh; đối với khối cơ quan là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tạo môi trường thuận lợi phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân; đối với tổ chức đảng là xây dựng đảng trong sạch vững mạnh… Những nội dung này đã được cụ thể hóa trong nhiệm vụ của từng cán bộ đảng viên như thế nào, từ cán bộ lãnh đạo đến các vị trí công tác cụ thể trong mỗi cơ quan, trên mỗi địa bàn. Ví dụ như việc ứng phó với hạn mặn vừa qua, thì từng hộ gia đình tính chuyện trữ nước mưa, nước ngọt thế nào? Từng địa bàn tính chuyện đê, đập cục bộ, thủy lợi nội đồng ra sao? Từng ngành có giải pháp gì để góp vào phương án chung của tỉnh?

Xác định “việc đúng” cần làm cho mỗi địa bàn, đơn vị và mỗi cán bộ đảng viên phải xuất phát từ sự trăn trở, mong muốn đưa tỉnh nhà thoát khỏi tụt hậu để đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; phải với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với niềm tự hào Đồng khởi và cả tự ái cách mạng. Khi đã xác định “đúng việc” thì bắt tay làm, làm đúng cách và quyết liệt để có kết quả tốt nhất.

Lại nhớ lời người cán bộ lão thành, ngày xưa Đồng khởi là vừa đi, vừa chạy, vừa mặc áo, vừa xếp hàng. Nhiệm vụ thời đó không cho phép chậm chạp, trì hoãn, thiếu hiệp đồng. “Đồng khởi mới” hôm nay cũng vậy, rất cần sự khẩn trương, đồng bộ và đột phá, tức là phải “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - năng động - đổi mới” như phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Không thể tiến hành “Đồng khởi mới” bằng tư duy và cách làm hành chính hóa, hết giờ không hết việc. Đó cũng là tinh thần làm đúng và làm tốt nhất “việc đúng”.

Do vậy, mỗi nhà, mỗi tổ chức, mỗi địa bàn và mỗi cán bộ đảng viên tỉnh nhà làm đúng và làm tốt nhất việc của mình trong giai đoạn hiện nay là nhân tố quyết định thành công của cuộc “Đồng khởi mới”. Thiết nghĩ, mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, nên nghĩ đến một ngày tỉnh ta sẽ tự chủ về ngân sách. Ngày đó xa hay gần hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm và nỗ lực của chúng ta.

Hãy cùng nhau làm “đúng việc” và làm tốt “việc đúng”!