Site banner

Vai trò của Công đoàn trong quan hệ lao động - Yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động, những năm qua CĐCS Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Đông Lạnh Bến Tre đã phối hợp với Ban Giám đốc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững, gắn với từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống tinh thần cho người lao động.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Chấp hành CĐCS đã làm tốt việc tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động, quy chế trả lương, thưởng; tham gia Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong đảm bảo việc làm nhằm nâng cao thu nhập, thực hiện các chế độ chính sách BHYT, BHXH, trang bị bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động để họ có điều kiện hoàn thành tốt công việc được giao; phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ giữa Ban Giám đốc và người lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc, kiến nghị của người lao động để có sự hỗ trợ, điều chỉnh phù hợp; ký kết thỏa ước lao động tập thể, triển khai và giám sát việc thực hiện các nội dung đã ký kết…

Ông Sawit Kaewkam - Giám đốc Doanh nghiệp quan tâm thăm hỏi và cùng dùng bữa với người lao động tại nhà ăn Công ty

Ngoài ra, Ban Chấp hành CĐCS luôn phối hợp tốt với Ban Giám đốc doanh nghiệp trong việc chăm lo tốt đời sống, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm đến chất lượng bữa ăn để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Mặc dù, doanh nghiệp đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các chế độ phúc lợi, tiền thưởng vẫn được đảm bảo. Qua đó, người lao động hăng say làm việc, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như tăng thu nhập, giúp chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được nâng lên.

Với quan điểm phải mang lại lợi ích hài hòa cho cả người lao động và người sử dụng lao động, Ban Chấp hành CĐCS đã xem việc tạo mối quan hệ lao động ổn định cùng tiến bộ - yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của doanh nghiệp - là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong hoạt động của Công đoàn thời gian qua. Từ đó đã tạo nên môi trường làm việc thân thiện và gần gũi, giúp người lao động an tâm sản xuất, tạo được sự đồng thuận và niềm tin từ hai bên. Đã có rất nhiều người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp xuất phát từ sự quan tâm kịp thời của Ban Giám đốc doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn tại cơ sở.

Ban Chấp hành CĐCS

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti