Site banner

Kết quả triển khai các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bến Tre lần thứ X nhiệm kỳ 2018 - 2023

05 năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), Tỉnh ủy, đội ngũ đoàn viên, người lao động (NLĐ) và các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre,nhiệm kỳ 2018 - 2023, xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong khối liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bến Tre theo tinh thần Chương trình hành động số 02/CTr-TLĐ ngày 20/7/2021 của TLĐLĐVN vàChương trình số 17-CTr/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại hội lần thứ 10 Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018 2023 đã đề ra 16 chỉ tiêu, trong đó có 9 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn, 7 chỉ tiêu tổ chức phối hợp thực hiện. Để thực hiện các chỉ tiêu nầy, sau đại hội Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã xây dựng chương trình công tác toàn khóa và 04 chương trình thực hiện nghị quyết đại hội gồm: (1)Chương trình số 08/CTr-LĐLĐ về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động”; (2)Chương trình số 09/CTr-LĐLĐ về “Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động”; (3)Chương trình số 10/CTr-LĐLĐ về “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2018 - 2023”; (4)Chương trình số 11/CTr -LĐLĐ về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2018 - 2023”. Với tinh thần chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị trong tỉnh, đến nay các cấp công đoàn đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đặt ra.

Một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả mà các cấp công đoàn đã làm tốt trong nhiệm kỳ vừa qua là tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp định kỳ và thường xuyên giữa NLĐ với đại biểu Quốc hội và lãnh đạo tỉnh, với công đoàn và người sử dụng lao động (NSDLĐ) để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN), việc đối thoại cũng gắn với nhiệm vụ giám sát và phản biện của các cấp công đoàn trên các lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Qua đối thoại, thương lượng cùng NSDLĐ số lượng các bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết tăng lên theo từng năm đã có hơn 200 bản thỏa ước trong DN được bổ sung, ký kết mớiđạt 100% chỉ tiêu,chất lượng thỏa ước cũng được nâng lên, đã có nhiều thỏa thuận có lợi hơn cho NLĐ so với qui định của pháp luật; các kiến nghị đề xuất của đoàn viên, NLĐ đều được tổ chức công đoàn lắng nghe và đưa vào thỏa ước lao động, vì thế quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ luôn được đảm bảo.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đối thoại chuyên đề với người lao động

Hoạt động tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; tư vấn pháp luật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, ngừng việc tập thể, lãn công, đình công giữa NLĐ với người sử dụng lao động(NSDLĐ) - các cấp công đoàn tham gia với các sở, ban, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đángcủa đoàn viên, NLĐ. Thông qua hoạt động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, công đoàn các cấp đã phát hiện nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, đề xuất nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý vi phạm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, nâng cao chất lượng của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, công đoàn, góp phần hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, lãn công, đình công trái pháp luật.

Với phương châm đoàn viên, NLĐ luôn có quyền lợi và đảm bảo phúc lợi ngày càng tốt hơn, trong nhiệm kỳ qua hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là hoạt động chăm lo khắc phục hạn mặn và đại dịch Covid-19, Chương trình“Tết sum vầy”, Tháng công nhân hàng năm với hơn 200.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ được chăm lo, với số tiền gần 125 tỷ đồng; thăm hỏi gần 800 lượt đoàn viên, NLĐ bị tai nạn lao động với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 112 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm nghĩa tình”, “Mái ấm ngành y” với số tiền trên 10 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí xã hội công đoàn, nguồn xã hội hóa. Ngoài ra các cấp công đoàn còn chủ động công tác xã hội hóa, thăm hỏi thường xuyên đoàn viên, NLĐ khó khăn với kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. Trong đại dịch Covid-19, đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho gần 1.300 cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhân viên ngành y tế và hỗ trợ lực lượng khác trên tuyến đầu phòng chống dịch với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng; hỗ trợ tăng cường suất ăn cho gần 10.000 CNLĐ làm việc 3 tại chỗ tại 56 DN trên địa bàn toàn tỉnh; chi hỗ trợ hơn 13.000 CNVCLĐ bị ảnh hưởng Covid-19; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn trong các DN có tổ chức công đoàn; trợ cấp cho 961 trường hợp CNLĐ bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động trong các DN vào thời điểm cuối năm 2022 và đầu năm 2023 với kinh phí gần 01 tỷ đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm tặng quà cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Trong nhiệm kỳ có điểm mới trong công tác chăm lo đó là triển khai kế hoạch thực hiện “Hậu phương NLĐ” giai đoạn 2022 - 2025 do LĐLĐ tỉnh khởi xướng, mục tiêu phấn đấu hàng năm kéo giảm 6 đến 10% trong tổng số 609 hộ gia đình là đoàn viên công đoàn diện hộ nghèo, cận nghèo theo lộ trình góp phần chung vào công tác giảm nghèo của tỉnh - qua gần 1 năm triển khai, đã hỗ trợ 4,8 tỷ đồng xây dựng nhà ở, nhu cầu vốn sinh kế cho đối tượng trên và đã có 11 hộ thoát nghèo. Nhiệm vụ nầy cũng được xem là khâu đột phá của các cấp công đoàn trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp, NSDLĐ cụ thể hoạt động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị và ngành nghề, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật - đã có trên 6.000 sáng kiến trên các lĩnh vực được áp dụng trong lao động sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động gắn với bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; y tế, giáo dục và cộng đồng, với giá trị làm lợi trên 20 tỷ đồng và được các cấp, các ngành và TLĐ ghi nhận, khen thưởng.

* Công tác kết nạp đoàn viên công đoàn và thành lập mới công đoàn cơ sở cũng được các cấp công đoàn quan tâm, đã tham mưu cho cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy về việc “tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, công ty tách nhiệm hữu hạn, công ty Cổ phần tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được gần 67.000 đoàn viên công đoàn, đạt 350% chỉ tiêu và sau khi biến động đoàn viên số lượng tăng thêm cuối nhiệm kỳ được 6.500 đoàn viên, toàn tỉnh hiện là 88.000 đoàn viên; thành lập được107công đoàn cơ sở, đạt 174 % chỉ tiêu. Gắn với nhiệm vụ trên, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp cũng được LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm - trong nhiệm kỳ đã giới thiệu gần 5.500 đoàn viên ưu tú, trong đó kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam gần 2.900 đoàn viên.

Liên đoàn Lao động tỉnh họp mặt đảng viên là người lao động trong các doanh nghiệp năm 2023

Công tác tuyên truyền và truyền thông công đoàn được tập trung thực hiện với nhiểu hình thức phù hợp để kịp thời chuyển tải thông tin đến đoàn viên, NLĐ -xây dựng, nâng cấp trang Web và facebook Công đoàn tỉnh Bến Tre và lập mới 13 trang facebook công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đã đi vào hoạt động với gần 960 bài viết, số lượng truy cập, tương tác gần 760.000 lượt người; đã phát triển mới 350 trang facebook CĐCS, gần 400 nhóm Zalo cán bộ công đoàn; thực hiện: 36 chuyên mục truyền hình “Công nhân và công đoàn” và 50 chuyên trang báo Đồng Khởi kết hợp tuyên truyền các hoạt động công đoàn trên báo đài trong, ngoài tỉnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công đoàn tỉnh tự hào vì đã đạt được nhiều kết quả quan trọng được cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, NSDLĐ, đoàn viên và người lao động tin tưởng, đó cũng chính là động lực để các cấp công đoàn tỉnh Bến Tre tiếp tục ra sức thi đua, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội XI Công đòan tỉnh đã đặt ra.

PH

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti