Site banner

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về việc tổ chức đại hội các cấp công đoàn trong tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028; theo đó đại hội 1136 công đoàn cơ sở toàn tỉnh đã kết thúc trong tháng 04/2023 và 13/13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (CĐCTTTCS) gồm LĐLĐ 09 huyện, Thành phố và Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh, Công đoàn Ngành Y tế, Công đoàn Các khu công nghiệp cũng tiến hành đại hội từ cuối tháng 5/2023 và kết thúc vào ngày 26/7/2023, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, trong đó Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chọn LĐLĐ huyện Thạnh Phú tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Đại hội vinh dự đón tiếp: lãnh đạo và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, đảng ủy và các phòng ban, đoàn thể huyện, ngành tỉnh, doanh nghiệp đến dự chỉ đạo và hỗ trợ các việc có liên quan đại hội. Đặc biệt đại hội đón tiếp 2800 đại biểu tham dự, động viên đại hội, trong đó có 2137 đoàn viên công đoàn đại diện cho 84.200 đoàn viên công đoàn trong tỉnh tham dự đại hội, giúp cho đại hội thêm long trọng, ý nghĩa và thật sự là ngày hội, là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh, đánh dấu bước phát triển của giai cấp công nhân tỉnh nhà trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá và kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018  - 2023, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và trọng tâm hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ thật tốt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đại hội được tiến hành trong thời điểm các cấp, các ngành, cán bộ, đoàn viên công đoàn trong tỉnh tiếp tục ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội XI đảng bộ tỉnh, NQ đại hội chi, đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020  - 2025; đồng thời tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của NQ đại hội XII Công đoàn Việt Nam và NQ đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018  - 2023.

Đại hội CĐCTTTCS diễn ra đúng đúng trình tự, qui định theo hướng dẫn và chỉ đạo của BTV LĐLĐ tỉnh, của cấp ủy đảng cùng cấp; chất lượng văn kiện đại hội, nhất là Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và đề án nhân sự Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2023  - 2028, đề án nhân sự bầu các chức danh chủ chốt cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023  - 2028 và đoàn đại biểu dự đại hội XI Công đoàn tỉnh được chuẩn bị nghiêm túc, được các cấp lãnh đạo góp ý phê duyệt trước khi tiến hành đại hội. Kết quả đại hội được đánh giá thành công tốt đẹp, đảm bảo đầy đủ chương trình và thời gian đại hội. Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng gắn với tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tại đại hội để triển khai thực hiện trong 5 năm tới với tinh thần quyết tâm đổi mới và hoàn thành thắng lợi NQ đại hội.

Đại hội 13 CĐCTTTCS đã tiến hành bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023  - 2028 với 192 thành viên, trong đó có trên 30% là nữ; BCH Công đoàn khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 60 thành viên; bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch; bầu UBKT gồm 63 thành viên, bầu Chủ nhiệm UBKT công đoàn cùng cấp. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội XI Công đoàn tỉnh gồm 219 đại biểu.

Trước đại hội, đặc biệt là tập trung cao điểm trong 6 tháng đầu năm 2023 với tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” và lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929  - 28/7/2023), các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động phong trào như:

Tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng Chương trình hành động số 02/CTr-BCH, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ;Chương trình số 17-CTr/TU ngày 12/11/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện NQ số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội” đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đã thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng say lao động sản xuất; tham gia xây dựng Đảng chính quyền ngày càng vững mạnh; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp gắn với công tác chăm lo cho người lao động.

Triển khai đăng ký thực hiện các công trình phần việc thiết thực như: (1) Đăng ký và thực hiện 500 công trình, trong đó: cấp tỉnh thực hiện 8 công trình, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 28 công trình và công đoàn cơ sở 471công trình với giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, đã góp phần vào nhiệm vụ xây dựng xã, phường văn minh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. (2) Tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết sum vầy, Tháng Công nhân và các hoạt động khác nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện của đất nước, của ngành, của đơn vị; theo đó thăm hỏi gần 4.000 trường hợp tổng giá trị 02 tỷ đồng trong đó bằng tiền gần 01 tỷ đồng, hiện vật gần 01 tỷ đồng. Triển khai xây dựng 37 nhà Mái ấm công đoàn, Mái ấm tình thương, Mái ấm ngành y, tình thương đồng nghiệp với tổng kinh phí gần 1,9 tỷ đồng được hỗ trợ từ nguồn quỹ xã hội công đoàn, hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức mạnh thường quân. LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Các khu công nghiệp đã trao trợ cấp khó khăn cho 961 CNLĐ bị giảm giờ làm, chấm dứt HĐLĐ do doanh nghiệp sắp sếp lại sản xuất trước tết nguyên đán Quý Mão 2023 với tổng kinh phí công đoàn gần 01 tỷ đồng; thực hiện chương trình gắn với trợ cấp vốn sinh kế cho đoàn viên là chủ hộ, là thành viên hộ nghèo, cận nghèo theo kế hoạch “ Hậu phương Người lao động” giai đoạn 2022 - 2025 nhằm góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh Bến Tre, qua 01 năm thực hiện cũng có kết quả tích cực - đã có 14 hộ thoát nghèo, 2 hộ từ hộ nghèo chuyển sang hộ cận nghèo; (3) các phong trào thiết thực khác cũng tổ chức rộng khắp như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động”, đặc biệt Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đã có 8300 sáng kiến được đăng nhập, đạt 100% chỉ tiêu; (4) Kết nạp mới gần 5.900 đoàn viên, đạt gần 93%; thành lập mới 05 CĐCS có từ 25 lao động trở lên, đạt 71,5%; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng là 714 đoàn, kết nạp vào Đảng đoàn viên; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong đoàn viên, CNVCLĐ nữ được phát động, có 05 Ban Nữ công quần chúng được thành lập. đạt 100%; Tổ chức lần đầu họp mặt đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp, có gần cho 200 đảng viên tham dự, tiếp tục góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty Cổ phần tư nhân, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; (5) Còn nhiều hoạt động khác ý nghĩa khác như phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan về nguồn tìm hiểu di tích lịch sử cách mạng, thăm hỏi gia đình Thương binh, Liệt sĩ, gia đình có công với đất nước; tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội XI Công đoàn tỉnh...cũng được các cấp công đoàn triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm đại hội công đoàn các cấp và chào mừng 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023 -2028 chuẩn bị tổ chức, sẽ là ngày hội lớn của đoàn viên, CNVLĐ trong tỉnh, với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” và phương châm đại hội “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào việc xây Tổ chức công đoàn trong tỉnh vững mạnh; đồng thời góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ban Tuyên Giáo - Nữ công

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti