Site banner

CÔNG ĐOÀN BẾN TRE - NIỀM TIN, CHỖ DỰA VỮNG CHẮC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2023)

Cách đây 94 năm, ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam. Trong 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đã phát huy và thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân và tổ chức đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hưởng ứng và đi dầu trong hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.

Với vị trí và tầm quan trọng đó, trong quá trình phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và coi trọng, đồng thời xác định rõ trong Điều 10 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Công đoàn 2012 “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của NLĐ được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho NLĐ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ; tuyên truyền, vận động NLĐ học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đã xác định: "Phát triển GCCN cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh, trình độ, kỹ năng nhằm thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn phù hợp bối cảnh, điều kiện mới”. Và gần đây Đảng ta cũng đã ban hành Nghị quyết quan trọng để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đó là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; theo đó Tỉnh ủy Bến Tre cũng ban hành Chương trình số 17-CTr/TU ngày 12/11/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW để chỉ đạo các cấp ủy, các ngành và các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần xây dựng giái cấp công nhân tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh.

Cùng với sự phát triển của đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Bến Tre nói riêng đã và đang ngày càng lớn mạnh, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động (NLĐ); đã không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động với mục tiêu hướng về cơ sở và NLĐ; đã từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ gắn với công tác chăm lo an sinh xã hội để đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc; kết quả đạt được đã tạo được niềm tin đối với đoàn viên, CNVCLĐ , đặc biệt là luôn được sự quan tâm theo dõi của cấp ủy đảng và hỗ trợ, phối hợp của hệ thống chính trị trong tỉnh, giúp cho tổ chức công đoàn ngày càng phát huy quả chức năng, nhiệm vụ của mình. Xin được nêu kết quả nổi bậc trong 5 năm gần đây (2018 -2023) để diện dẫn các hoạt động của tổ chức công đoàn trong tỉnh hướng về cơ sở với phương châm “Nơi nào có đoàn viên, NLĐ nơi đó có công đoàn”.

Chương trình “Tết sum vầy” mừng xuân mới được tổ chức ở các cấp công đoàn triển khai tốt để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện về quê đón tết và bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 gắn với các hoạt động Tháng công nhân hàng năm, với hơn 200.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ được tặng quà bằng tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu ngày tết, với số tiền gần 125 tỷ đồng. Chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đoàn viên CNVCLĐ khó khăn về nhà ở cũng được tập trung - đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 112 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm nghĩa tình”, “Mái ấm ngành y” với số tiền trên 10 tỷ đồng gắn với tiếp tục hỗ trợ dụng cụ trữ nước khắc phục hạn mặn trên địa bàn. Công tác xã hội hóa để tổ chức các hoạt động chăm lo thường xuyên cho đoàn viên, CNCVLĐ khó khăn trong cuộc sống cũng được các cấp công đoàn tập trung - đã vận động hơn 2,5 tỷ đồng để chăm lo, kết quả đó đã phần nào giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua khó khăn yên tâm làm việc.

 Đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà, trong đó có đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cấp ủy các cấp tập trung các nguồn lực công đoàn và vận động xã hội hóa tham gia công tác phòng chống dịch đạt được những kết quả tích cực - theo đó đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho gần 1.300 cán bộ, đoàn viên công đoàn, nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống dịch; hỗ trợ tăng cường suất ăn cho gần 10.000 CNLĐ làm việc 3 tại chỗ tại 56 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; chi hỗ trợ hơn 13.000 CNVCLĐ bị ảnh hưởng Covid-19 thuộc các trường hợp F0, F1, F2; trao sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam, học bổng cho các em thiếu nhi là con đoàn viên tử vong do dịch Covid-19; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, hỗ trợ lực lược tuyến đầu phòng chống dịch… trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bến Tre đóng góp ủng hộ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng dịch Covid-19, kết quả vận động hơn 500 triệu đồng; vận động hỗ trợ chương trình “vắc - xin cho công nhân” với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Gần đây, do ảnh hưởng tình hình thế giới, khu vực nên vào thời điểm cuối năm 2022, chuẩn bị đón xuân Qúi Mão năm 2023, nhiều DN trong tỉnh đã cơ cấu lại sản xuất, theo đó tỉnh Bến Tre có hơn 2000 trường hợp bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động, các cấp công đoàn đã kịp thời thăm hỏi, động viên để NLĐ yên tâm vui xuân đón tết, đồng thời Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã xét trợ cấp cho 961 trường hợp với kinh phí gần 01 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh Bến Tre, LĐLĐ tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện “Hậu phương NLĐ” giai đoạn 2022 - 2025, mục tiêu phấn đấu hàng năm kéo giảm 6 đến 10% đoàn viên công đoàn là chủ hộ, là thành viên hộ gia đình diện hộ nghèo, cận nghèo theo lộ trình (609 hộ), góp phần chung vào công tác giảm nghèo của tỉnh - qua gần 1 năm triển khai đã hỗ trợ 4,8 tỷ đồng xây dựng nhà ở, nhu cầu vốn sinh kế cho đối tượng trên và đã có 11 hộ thoát nghèo. Nhiệm vụ nầy được xem là khâu đột phá của các cấp công đoàn trong thời gian tới.

Còn nhiều nội dung thiết thực khác mà các cấp công đoàn đã tham mưu cho các cấp ủy phối hợp các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và các DN, các tổ chức, cá nhân đồng hành triển khai có kết quả tích cực tạo được niềm tin phân khởi cho đoàn viên, CNVCLĐ như: tổ chức các phong trào văn hóa - văn nghệ, Thể dục - thể thao, tham quan du lịch, về nguồn, mừng sinh nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của ngành, dịp tết hàng năm gắn với khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước....; triển khai các hoạt động phối hợp kiểm tra giám sát gắn với phản biện xã hội đối với các cơ quan, DN về thực hiện qui chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và tại nơi làm việc về các chính sách đối với NLĐ theo qui định của pháp luật như: thời giờ làm việc; thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, chính sách bảo hiểm xã hội, thai sản; chính sách cho trẻ em là con NLĐ...Các hoạt động đó tuy chưa đạt yêu cầu như mong muốn nhưng cũng đã tạo được niềm tin cho đoàn viên và NLĐ đối với tổ chức công đoàn.

Nhân dịp chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 sắp diễn ra, cũng là dịp để các cấp công đoàn cùng chung tay xây dựng một chương trình làm việc vối phương châm đổi mới các hình thức hoạt động và với mục tiêu hướng về đoàn viên và NLĐ. Tin tưởng một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới sẽ góp phần chung vào nhiệm vụ xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu mạnh như tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti