Site banner

Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Hỏi: Xin cho biết thế nào là tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp?

Trả lời: Theo Điều 142 và 143 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

A. TNLĐ (Điều 142)

1. TNLĐ là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.

Quy định này được áp dụng đối với cả người học nghề, tập nghề và thử việc.

2. Người bị TNLĐ phải được cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo.

3. Tất cả các vụ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và các sự cố nghiêm trọng tại nơi làm việc đều phải được khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định của Chính phủ.

B. Bệnh nghề nghiệp (Điều 143)

1. Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động.

Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành sau khi lấy ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

2. Người bị bệnh nghề nghiệp phải được điều trị chu đáo, khám sức khỏe định kỳ, có hồ sơ sức khỏe riêng biệt.

K.Nguyên