Site banner

Nhìn lại 02 năm thực hiện Đề án sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục

Thực hiện theo Đề án số 01/ĐA-LĐLĐ ngày 12/01/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên cơ sở” và thực hiện quy trình giải thể Công đoàn giáo dục huyện.

Sau khi tiếp thu đề án và sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, vào ngày 17/6/2015 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Phú đã ra Quyết định số 15 về việc sắp xếp lại Công đoàn ngành Giáo dục huyện nhà, sau 02 năm thực hiện đã có thể khẳng định rằng đây là một chủ trương hết sức đúng đắn và mang lại nhiều kết quả quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

 

Những ưu điểm nổi bật trong việc sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục huyện:

- Về công tác tổ chức cán bộ: số lượng Ủy viên Ban Chấp hành giảm 08 ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra giảm 03 ủy viên; công tác hội họp của BCH và UBKT cũng giảm đi 1/2 số cuộc, thời gian hội họp sẽ tăng cường đi cơ sở theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở trong hoạt động.

- Về chế độ thông tin báo cáo: sự chỉ đạo công việc từ huyện đến cơ sở nhanh, vì không phải qua khâu trung gian như trước đây là Công đoàn Giáo dục và ngược lại thông tin từ cơ sở phản hồi về LĐLĐ huyện nhanh, rất kịp thời, tạo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn của Công đoàn.

- Về tổ chức tuyên truyền giáo dục: Tất cả các hoạt động lớn, hoạt động tập trung do LĐLĐ huyện tổ chức hoặc phát động, thường tổ chức theo quy mô cấp cụm (các CĐCS, Nghiệp đoàn đóng trên địa bàn) liên kết thành lập 01 đội tham gia cấp huyện, hoặc phối hợp tổ chức tại địa bàn (như Lễ phát động tháng công nhân, họp mặt 28/7,...). Một là, việc làm trên đã đem lại hiệu quả rất cao trong thành tích chung của hoạt động về chất lượng cũng như quy mô (hội thi, hội thao,...); Hai là, tạo được mối đoàn kết giao lưu giữa các CĐCS trên cùng địa bàn; Ba là, tiết kiệm được chi phí cho hoạt động.

- Về công tác xây dựng tổ chức: ngoài việc tham gia các hoạt động chung giữa các CĐCS đóng trên địa bàn thì các CĐCS còn chia sẽ nhau kinh nghiệm, phối hợp trong hoạt động Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS.

- Về công tác Tài chính: trong 02 năm qua đã tiết kiệm rất đáng kể như: Tiết kiệm từ khoán chi hình chính tương đương khoảng 60.000.000 đồng; Riêng chi phụ cấp cho cán bộ công đoàn không chuyên trách 02 năm qua là 70.800.000 đồng; chi hoạt động phong trào VHVN-TDTT cũng tiết kiệm được rất nhiều so với lúc còn duy trì Công đoàn Giáo dục.

- Một số kết quả nổi bật sau khi sắp xếp lại CĐCS: Phối hợp với Trung tâm GDTX tỉnh mở 02 lớp đào tạo Đại học (01 lớp Đại học Tiểu học, 01 lớp Đại học Mầm non) với 142 học viên. Địa điểm học tại Trung tâm Dạy nghề huyện Thạnh Phú; Tổ chức chuyến đi học tập trao đổi kinh nghiệm về mô hình xóa Công đoàn giáo dục tại LĐLĐ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và mô hình xây dựng cụm thi đua tại LĐLĐ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Trong năm 2015 và 2016 có 02 trường được tặng Cờ thi đua cấp tỉnh là Trường THCS Hòa lợi và Trường TH Giao Thạnh.

Đ/c Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện tặng hoa cho các đồng chí thôi tham gia BCH, UBKT công đoàn Giáo dục huyện

Với những ưu điểm nêu trên, chúng ta khẳng định rằng việc sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục cấp huyện là hoàn toàn hợp lý, nó vừa tiết kiệm được thời gian vừa tiết kiệm kinh phí, nhưng chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, khẳng định được vị thế, vai trò của Công đoàn trong CNVCLĐ và ngoài xã hội.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú