Site banner

Nhiều hoạt động hướng đến đoàn viên

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, 6 tháng đầu năm 2019, các công ty trên địa bàn tỉnh có chuyển dịch lao động, với số lượng nhỏ, do chênh lệch tiền lương. Đa số doanh nghiệp (DN) đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2019. Thu nhập bình quân của người lao động (NLĐ) khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngừng việc tập thể. Công đoàn (CĐ) và ngành hữu quan vào cuộc. Các ý kiến của công nhân lao động (CNLĐ) được đại diện công ty tiếp thu và giải trình cụ thể tại buổi đối thoại. Sau đó, CNLĐ đã trở lại làm việc bình thường.

Công nhân lao động tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Tr.Q

Các cấp CĐ quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật An toàn giao thông, thực hiện dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho NLĐ, nhất là CNLĐ trong các DN khu vực ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu nhà trọ. Phối hợp cấp phát 50 baner tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm; 25 bộ tài liệu tuyên truyền về văn hóa công nhân, 217 sổ tay kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong CNLĐ, 3.200 tờ gấp những điều cần biết về pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế…

100% DN có tổ chức CĐ đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 30% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A, số còn lại có từ 2 điều khoản có lợi hơn cho NLĐ. CĐ chú trọng việc tư vấn pháp luật cho CNLĐ bằng nhiều hình thức như: tư vấn qua điện thoại, tư vấn trực tiếp… Nội dung chủ yếu về chế độ chính sách cho NLĐ, quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc của NLĐ, hạn chế các vụ tranh chấp lao động dẫn đến đình công, lãn công ở DN.

LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch phúc tra chấm điểm phong trào “Xanh  - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” tại 13 DN. Có 1 tập thể được tặng cờ thi đua và 2 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 5 tập thể và 1 cá nhân nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh về phong trào này.

Các cấp CĐ đã đề ra các chương trình, nội dung hoạt động tập trung hướng về cơ sở: thăm hỏi, trợ cấp CNLĐ bệnh nghề nghiệp, bệnh nan y, tai nạn lao động, trao nhà “Mái ấm CĐ”, chăm sóc sức khỏe, chăm lo cho nữ CNLĐ; các hoạt động văn hóa, thể thao tại công đoàn cơ sở (CĐCS), với tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. 273 CNLĐ tham gia đối thoại với lãnh đạo tỉnh làm rõ những vấn đề liên quan đến nạn tín dụng đen, tăng chế độ khen thưởng cho CNLĐ trực tiếp sản xuất, vấn đề tăng ca theo thỏa thuận.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp CĐ đã phát triển 6.364/4.000 đoàn viên, đạt 141,42% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 85.722/93.264 công nhân, viên chức, lao động; thành lập mới 7 CĐCS, chuyển đến 1 CĐCS, giải thể 8 CĐCS, sáp nhập 6 CĐCS. Tổng số CĐCS hiện là 1.193. CĐ đã giới thiệu 842 đoàn viên ưu tú, trong đó có 241 đoàn viên được kết nạp Đảng. 100% Chủ tịch CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, Chủ tịch CĐCS trong toàn tỉnh được tập huấn, hướng dẫn phần mềm quản lý đoàn viên. Hiện nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã cấp tài khoản phần mềm quản lý đoàn viên CĐ cho LĐLĐ tỉnh, các CĐCS đang lập danh sách đoàn viên vào phần mềm quản lý.