Site banner

Mức lương tối thiểu vùng

Hỏi: Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng kể từ ngày 1-1-2020 như thế nào?

Trả lời: Điều 3, Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15-11-2019 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp (DN) như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Tại Bến Tre:

- Vùng II gồm: TP. Bến Tre và huyện Châu Thành.

- Vùng III gồm các huyện: Ba Tri, Bình Đại và Mỏ Cày Nam.

- Vùng IV gồm các địa bàn còn lại.

Nguyễn Tâm (ghi)