Site banner

Kết quả hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật LĐLĐ huyện Thạnh Phú

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh v.v củng cố Tổ tư vấn pháp luật. Trong thời gian qua LĐLĐ huyện Thạnh Phú đã củng cố Tổ tư vấn pháp luật huyện gồm 05 thành viên: 01 đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện làm Tổ trưởng và 04 Thành viên gồm Thanh tra huyện, Tòa án huyện, Viện kiểm sát huyện và Phòng tư pháp huyện. Từ khi củng cố đến nay, Tổ tư vấn đã hoạt động rất hiệu quả, trực tiếp tư vấn cho CNVCLĐ khi có yêu cầu và tư vấn cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện giải quyết một số vấn đề mà CNVCLĐ khiếu nại.

Trong 02 năm Tổ tư vấn đã tiếp nhận được 17 khiếu nại của CNVCLĐ trong đó, khiếu nại trực tiếp là 07 trường hợp và 10 trường hợp qua điện thoại, sau khi tiếp nhận 10 trường hợp qua điện thoại đã trực tiếp hướng dẫn và giải quyết những thắc mắc của CNVCLĐ giúp họ hiểu được vấn đề và có thực hiện đúng theo pháp luật quy định; riêng 07 trường hợp khiếu nại trực tiếp có đơn khiếu nại cụ thể, Tổ tư vấn đã họp và có ý kiến cụ thể từng nội dung sau đó tư vấn cho người lao động và tham mưu cho Ban Thường vụ, BCH LĐLĐ huyện cũng như phối hợp với các cơ quan giải quyết. Kết quả giải quyết thành 07 vụ, kết quả giải quyết đều đúng với pháp luật quy định, sau khi giải quyết nhìn chung cả 07 người khiếu nại đều đồng ý với kết quả và không có thắc mắc gì thêm.

Với chủ trương đưa các tổ tư vấn pháp luật vào hoạt động đã giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của CNVCLĐ góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, giúp họ an tâm công tác và luôn tin tưởng vào tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú