Site banner

Hiệu quả từ phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” do tổ chức Công đoàn phát động

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Những năm qua, Công đoàn các Khu công nghiệp đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc phối hợp với Ban Giám đốc doanh nghiệp phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc an toàn, cảnh quan sạch đẹp, hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Theo đó, Công đoàn các Khu công nghiệp chỉ đạo các CĐCS phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức phát động và hưởng ứng thực hiện phong trào bằng những hành động, việc làm cụ thể: hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, Tuần lễ “Nước sạch”, “Ngày môi trường thế giới”, “Ngày Đại dương thế giới”..., phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, lồng ghép trong hội thi, hội thao, treo băng rol, khẩu hiệu, bảng tin, phát thanh trên loa nội bộ... nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân lao động về công tác bảo đảm điều kiện, môi trường làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đặc biệt là nâng cao công tác tăng cường phối hợp tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, dọn vệ sinh vào cuối tuần, phân loại rác thải,… đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp, hướng tới “xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”.

Đoàn công tác liên ngành Liên đoàn Lao động tỉnh đến kiểm tra, chấm điểm phong trào tại cơ sở

Trong năm 2020, nhiều doanh nghiệp trong 02 khu công nghiệp đã đầu tư, nâng cấp các phương tiện, máy móc, thiết bị và ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất; xây dựng, cải tạo, mở rộng nhà xưởng, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân theo tiêu chuẩn Châu Âu... Một số điển hình trong việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” như: Công ty TNHH May mặc Alliance One, Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới, Công ty CP Đông Hải Bến Tre, Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam, Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản…Hằng năm, các CĐCS tổ chức đăng ký thi đua phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” ngay từ đầu năm và được đoàn kiểm tra liên ngành của Liên đoàn Lao động tỉnh đến kiểm tra, chấm điểm phong trào vào dịp cuối năm, qua đó, những đơn vị làm tốt được tuyên dương, khen thưởng để động viên, nhân rộng điển hình.

Qua kết quả hàng năm cho thấy, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” do tổ chức Công đoàn phát động đã tạo được sức lan tỏa trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh; giúp người lao động thi đua lao động sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất và hiệu quả công việc cũng như giảm gánh nặng cho xã hội trong việc giải quyết những hậu quả do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thúy Quyên - CĐCKCN

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti