Site banner

Giới thiệu về Văn phòng Tư vấn pháp luật

* Giới thiệu:

Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh Bến Tre là đơn vị tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho Công đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre thuộc Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

* Chức năng:

Hoạt động của Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên và CNVCLĐ và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; trực tiếp tư vấn cho cá nhân và tập thể lao động khi có yêu cầu về các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích CB.CNVCLĐ theo luật định; tư vấn góp phần giải quyết những phát sinh tranh chấp trong các quan hệ lao động.

Văn phòng Tư vấn pháp luật hoạt động với chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động. Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động.

* Nhiệm vụ:

Văn phòng tư vấn pháp luật có nhiệm vụ tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tham gia giải quyết tranh chấp lao động để bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi có yêu cầu.

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn pháp luật theo quy định của Nhà nước và theo Đề án số 28/ĐA-LĐLĐ ngày 29/06/2015 về bố trí sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh theo quy định 282-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Được Ban Thường vụ LĐLĐ ủy quyền đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân hữu quan cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan theo từng nội dung tư vấn;

Đề xuất với Công đoàn cấp có thẩm quyền kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hữu quan có trách nhiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ.

* Lĩnh vực và phạm vi tư vấn:

+ Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật;

+ Cung cấp ý kiến pháp lý;

+ Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo đơn;

+ Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp lý.

* Đối tượng tư vấn:

+ Đoàn viên Công đoàn;

+ Người lao động.

* Liên hệ hỗ trợ:

Người lao động có nhu cầu hỗ trợ, có thể liên hệ Văn phòng tư vấn pháp luật qua các hình thức sau:

1/. Trong giờ hành chính, người lao động có thể trực tiếp đến Văn phòng hoặc liên hệ qua đường dây nóng: (075) 3511349

2/. Ngoài giờ hành chính, người lao động có thể gọi đến số điện thoại cá nhân của cán bộ phụ trách văn phòng qua 2 số điện thoại sau:

  + Đ/c Lê Thị Mỹ Lệ: 0945.284.679 - 0914.874.503

  + Đ/c Nguyễn Thanh Hòa: 0919.494.119

3/. Đăng câu hỏi trực tiếp trên website để cán bộ phụ trách trả lời.

* Mạng lưới:

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti