Site banner

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 2 - khóa X

Số/Ký hiệu văn bản: 
02/NQ-LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Nghị quyết
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
16/05/2018
Nội dung trích yếu: 
Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 2 - khóa X
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Phan Song Toàn
Tập tin đính kèm: