Site banner

Luật công đoàn

Số/Ký hiệu văn bản: 
12/2012/QH13
Phân loại văn bản: 
Bộ luật
Nhóm: 
Văn bản của Đảng, Nhà nước, bộ, ngành cấp
Ngày ban hành: 
20/06/2012
Ngày có hiệu lực: 
20/06/2012
Nội dung trích yếu: 
Luật công đoàn
Người ký: 
Nguyễn Sinh Hùng
Tập tin đính kèm: