Site banner

Đại hội Công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

STT Họ và Tên Chức vụ
1 Phan Song Toàn Chủ tịch
2 Trần Trung Hào Phó Chủ tịch Thường trực
3 Huỳnh Văn Tấn Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Thị Kim Dung Phó Chủ tịch
5 Phan Trần Mai Trinh UV.BTV, Trưởng ban Tổ chức
6 Nguyễn Hoàng Thắng UV.BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
7 Nguyễn Ngọc Nữ UV.BTV, Trưởng ban Nữ công
8 Võ Tấn Đức UV.BTV, Trưởng ban Tuyên giáo
9 Võ Thị Thúy Mai UV.BTV, Trưởng ban Tài chính
10 Phạm Hòa UV.BTV, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp