Site banner

Thời giờ làm việc theo ca

Hỏi: Thời gian làm việc ca 12 tiếng (6 - 18 giờ và 18 - 6 giờ sáng), tuần nghỉ 1 ngày thì có đúng không?

Đáp: Bộ luật Lao động 2012 quy định:

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần.

2. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Nhà nước khuyến khích NSDLĐ thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 6 giờ trong 1 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 có quy định NSDLĐ được sử dụng người lao động (NLĐ) làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của NLĐ.

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, NSDLĐ phải bố trí để NLĐ được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Như vậy, theo quy định trên thì thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Nếu có bố trí cho NLĐ làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm cũng không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm.

Do đó, nếu công ty áp dụng thời gian làm việc liên tục ca 12 tiếng (6 - 18 giờ và 18 - 6 giờ sáng) là không phù hợp với quy định nêu trên.

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti