Site banner

V.v tuyên truyền phòng, chống thiên tai

Số/Ký hiệu văn bản: 
262/LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Công văn
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
06/08/2018
Nội dung trích yếu: 
V.v tuyên truyền phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Huỳnh Văn Tấn