Site banner

V.v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Số/Ký hiệu văn bản: 
274/LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Công văn
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
15/08/2018
Nội dung trích yếu: 
V.v tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Huỳnh Văn Tấn