Site banner

Khai mạc Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động

Sáng 24.9, tại Hà Nội, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc với sự tham dự của 946 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10,5 triệu đoàn viên CĐ cả nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt đại hội. Ảnh: SƠN TÙNG

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Điều lệ CĐ Việt Nam đã được đại hội biểu quyết thông qua. 

“Hướng về cơ sở, lắng nghe cơ sở”

Sau khi đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội, trình bày tóm tắt nội dung quy chế làm việc, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trình bày tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI. Theo đó, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XI CĐVN, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và kịp thời bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, đề ra các chủ trương đúng, phù hợp, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là trong thời gian nửa sau của nhiệm kỳ, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội XI CĐVN đề ra.

BCH Tổng LĐLĐVN đã thảo luận, xem xét, thông qua 84 nội dung, tăng 27% so với nhiệm kỳ trước; có 887 lượt ý kiến tham gia vào các nội dung; ban hành 4 chương trình hành động được Đại hội XI CĐVN thông qua, 3 quyết định, 23 nghị quyết trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề, 1 kết luận và giao Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cụ thể hoá, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện. Đến nay, về cơ bản 100% nội dung công việc đề ra trong chương trình toàn khóa đã được thực hiện, đồng thời có 27 nội dung đã được BCH quyết định bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, nổi bật như: Nghị quyết về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN, KCX.

Thực hiện nhiệm vụ thường trực giữa hai kỳ họp BCH, Đoàn Chủ tịch đã kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, hướng dẫn để cụ thể hóa, chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện các chủ trương, nghị quyết của BCH Tổng LĐLĐVN. Trong nhiệm kỳ, tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thảo luận, quyết định 3.489 nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chủ trương, nghị quyết của BCH, Đoàn Chủ tịch, điều hành công việc hàng ngày của Tổng LĐLĐVN; đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp mới, thiết thực, hiệu quả ở nửa cuối nhiệm kỳ.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XI, rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó lãnh đạo phải bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn những vấn đề then chốt để tập trung nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện; đánh giá đúng tình hình, nhanh nhạy trong phát hiện và xử lý các vấn đề lớn, mới phát sinh, kịp thời điều chỉnh nội dung, chương trình hoạt động và cách thức chỉ đạo để thích ứng với tình hình mới; hướng về cơ sở, lắng nghe cơ sở, tập trung nguồn lực cho cơ sở, đầu tư nâng cao chất lượng cán bộ CĐCS.

Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phong trào công nhân, tổ chức CĐ và một số vấn đề từ thực tiễn đặt ra trong điều kiện mới chưa được giải quyết thỏa đáng. Công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, NLĐ nhận thức sâu sắc và đầy đủ về các chủ trương mới của CĐ có bước chuyển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Bổ sung quy định quyền của đoàn viên vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Tại đại hội, đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ và dự thảo Điều lệ CĐVN. Theo đó, sau 5 năm thực hiện, Điều lệ CĐVN khóa XI cơ bản vẫn phát huy tác dụng, góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức CĐVN ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình mới cũng như để quán triệt các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị và từ một số bất cập trong thực hiện Điều lệ đã đặt ra sự cần thiết phải sửa đổi Điều lệ CĐVN.

Theo đó BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI đã chỉ đạo tập hợp, nghiêm túc nghiên cứu, xem xét kỹ các ý kiến tham gia, góp ý của đoàn viên, cán bộ CĐ các cấp, lựa chọn được nhiều ý kiến có giá trị về lý luận và thực tiễn, trên cơ sở đó xây dựng Dự thảo Điều lệ CĐVN (sửa đổi, bổ sung), gồm 11 chương và 35 điều (tăng 1 chương và giảm 10 Điều so với Điều lệ hiện hành). Đóng góp cho Dự thảo Điều lệ, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều lệ quyền của đoàn viên: “Được cấp thẻ đoàn viên CĐ và được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế CĐ, các hình thức liên kết, hợp tác khác của CĐ” và “Đoàn viên bị mất việc làm, được tạm dừng sinh hoạt CĐ và tạm dừng đóng đoàn phí CĐ, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày mất việc làm”.

Bên cạnh việc lấy ý kiến bằng phiếu phát cho các đại biểu, đại hội đã thảo luận trực tiếp tại hội trường. Các tham luận đều cơ bản thống nhất với Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung. Thay mặt Đoàn đại biểu LĐLĐ TP. Hà Nội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội góp ý, để thể hiện vai trò, chức năng “bẩm sinh” của CĐ là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ trong tình hình mới thì cần chọn lọc những nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện nội dung, chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh bày tỏ nhất trí với Dự thảo Điều lệ bổ sung quy định “trong một số trường hợp có thể bầu cử bằng biểu quyết giơ tay theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN”. Quy định này giúp rút ngắn thủ tục bầu cử trong những tình huống cụ thể. “Tuy nhiên cần quy định rõ các trường hợp được áp dụng và chỉ nên thực hiện khi bầu cử không có số dư hoặc bầu cử một số chức danh trong Ban chấp hành CĐ sau khi đã thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự rất kỹ dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng” - đồng chí Phạm Bá Vĩnh góp ý. Các đại biểu đại diện cho LĐLĐ tỉnh Tây Ninh và CĐ Công thương VN cũng bày tỏ đồng tình với sự thay đổi này trong dự thảo Điều lệ.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình góp ý vào Dự thảo Điều lệ CĐVN. Theo đó, qua tham luận tại hội trường và qua lấy ý kiến bằng phiếu, hầu hết các ý kiến góp ý đều đồng tình, đánh giá cao quá trình chuẩn bị sửa đổi. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu sửa đổi và bổ sung một số điều trong dự thảo. Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ CĐVN. Ngay sau khi Điều lệ CĐ Việt Nam có hiệu lực thi hành, đại hội đã bỏ phiếu hình thức bầu cử BCH XII.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN CƯỜNG - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN: “Đại hội XII mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam”

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc Đại hội XII CĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Trong giờ phút trang nghiêm này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng và giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, Người đã cùng Đảng lãnh đạo tổ chức CĐVN, rèn luyện các thế hệ cán bộ, đoàn viên CĐ trở thành những người con ưu tú, phấn đấu quên mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm to lớn đối với GCCN, NLĐ và tổ chức CĐVN.

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội XI CĐVN đề ra, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, các cấp CĐ đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới, thiết thực, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI CĐVN đã đề ra. Hoạt động CĐ từng bước tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên, NLĐ. Tổ chức CĐ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của NLĐ, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với NLĐ. Vị thế của tổ chức CĐ trong xã hội ngày càng được nâng cao.

Đại hội XII CĐVN có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2013 - 2018; từ đó, trên cơ sở kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ qua, tiếp tục xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức CĐ trong 5 năm tới. Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI; sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; bầu BCH Tổng LĐLĐVN khóa mới gồm các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, luôn đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII CĐVN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đại hội XII CĐVN là sự kiện chính trị quan trọng của GCCN và NLĐ, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức CĐVN. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, những quyết định của đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của các cấp CĐ, của đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ cả nước, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong những ngày này, hơn 10,5 triệu đoàn viên và hơn 17 triệu NLĐ cả nước đang hướng về đại hội, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của đại hội. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi đại biểu đại hội tập trung trí tuệ, với tất cả tình cảm, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, chương trình đại hội; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của đại hội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời bầu đúng, bầu đủ BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII, góp phần vào thành công của đại hội.

Theo Báo Lao động