Site banner

Góp ý, thảo luận tại Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 12 (khoá XI) tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng

Sáng 4.7, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào các văn bản trình ĐH XII CĐVN.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, Hội nghị lần thứ 12 BCH đã có 2 tham luận tại hội trường và 51 lượt đại biểu ý kiến thảo luận tại các tổ. 

Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, nội dung chuẩn bị kĩ, cơ bản đồng tình với 14 nội dung trình BCH Tổng LĐLĐVN lần này, tập trung vào 4 vấn đề chính; trong đó, về dự thảo “Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình ĐH CĐVN lần thứ XII” có 27 ý kiến đóng góp, cơ bản đồng tình. 

Về dự thảo Báo cáo (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ CĐVN và dự thảo Điều lệ CĐVN (sửa đổi, bổ sung) có 40 lượt ý kiến đóng góp. Đây là vấn đề được các đại biểu quan tâm nhất. 

Ngoài ra, về báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khoá V của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” đã có 4 lượt ý kiến tham gia.

Về dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra CĐ các cấp nhiệm kì 2013-2018 chỉ có 1 ý kiến tham gia…

Qua các ý kiến, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải đúc kết lại 3 vấn đề lớn, thứ nhất các tiểu ban của đại hội cố gắng cao nhất tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các uỷ viên BCH. Toàn bộ các tài liệu văn kiện được tập hợp với mong muốn xây dựng bộ tài liệu chất lượng tốt nhất để trình ĐH XII CĐVN.

Vấn đề thứ hai, đề nghị các đồng chí trong BCH Tổng LĐLĐVN khoá XI sẽ là lực lượng nòng cốt, cùng với đoàn đại biểu của các LĐLĐ địa phương, các CĐ ngành Trung ương, các đơn vị tham gia ĐH XII CĐVN ở 12 trung tâm sẽ góp phần làm rõ hơn những nội dung, giải pháp và 12 vấn đề lớn mà ĐH đề ra.

12 trung tâm không chỉ đánh giá những kết quả đạt được mà quan trọng là tham mưu đề xuất nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, hiệu quả cao nhất để trong 5 năm tới tổ chức thực hiện thành công với mong muốn xây dựng tổ chức CĐ không ngừng lớn mạnh, thực sự là người đại diện cho ĐV CĐ, là lựa chọn lớn nhất, tốt nhất đối với NLĐ.

Thứ ba, cần nhìn lại tổng thể kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm nhưng trước hết 6 tháng cuối năm, các Uỷ viên BCH cần quan tâm 3 việc sau đây: Nỗ lực hơn nữa phát triển ĐV; tạo không khí phấn khởi hướng tới ĐH XII CĐVN, lưu tâm tới tình hình thực thi chính sách pháp luật cho NLĐ…; hướng về cơ sở, để NLĐ thụ hưởng phúc lợi nhiều hơn từ hoạt động CĐ.

Giai đoạn tới, với tư cách là người đại diện ĐV, NLĐ, các cấp CĐ cần tiến hành song hành 2 mục tiêu lớn đó là tiếp tục hoạt động phục vụ ĐV, phục vụ NLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động ở CĐCS.