Site banner

Công tác tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã sẵn sàng

Đó là thông tin được đồng chí Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn phổ biến tại Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến toàn quốc vào ngày 14-9 vừa qua.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, giai cấp công nhân ngày một lớn mạnh và trưởng thành, đang có mặt trên tất cả mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Mặc dù chỉ chiếm 17% dân số, nhưng giai cấp công nhân đã đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách cả nước.

Độ tuổi, tuổi bình quân của công nhân lao động nước ta nhìn chung tương đối trẻ; trình độ của công nhân lao động được nâng lên, đặc biệt ở nhóm công nhân có trình độ cao đẳng và đại học trở lên. Theo số liệu thống kê, tính đến quý IV/2017, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ chiếm 21,8% lực lượng lao động.

Từ ngày 24 – 26/9/2018, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Hội tụ về Đại hội có 950 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên công đoàn tại 126 nghìn CĐCS và khách quốc tế. Đại hội sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo đảm quyền lợi người lao động, tích cực xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác chuẩn bị hậu cần cho Đại hội đang được tiến hành khẩn trương, chu đáo, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.