Site banner

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIÊU BIỂU: Người xây dựng nền tảng của tổ chức

Hôm nay (20.7), tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị biểu dương 90 Chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn tiêu biểu và trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” cho 10 cán bộ CĐ. Sự vinh danh này một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN cũng như vai trò quan trọng, không thể thiếu của đội ngũ CB CĐCS, nghiệp đoàn.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải giao lưu cùng các đại biểu được vinh danh.

Trực tiếp đấu tranh vì quyền lợi của NLĐ

Trong hệ thống CĐVN thì CĐCS, nghiệp đoàn là nơi trực tiếp thực hiện các chức năng nhiệm vụ của tổ chức CĐ. Đội ngũ CB CĐCS, nghiệp đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Vì vậy, công tác tổ chức cũng như trong chỉ đạo hoạt động của các cấp CĐ luôn xác định CĐCS, nghiệp đoàn là nền tảng của tổ chức CĐ.

Ở khu vực cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, nhiều CB CĐCS đã chủ động với chuyên môn, kịp thời có nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ (CB), công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong các doanh nghiệp Nhà nước, nhiều CB CĐCS đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền; đề xuất với chuyên môn mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật LĐ và CĐ; chăm lo giúp đỡ đoàn viên, NLĐ giao kết HĐLĐ cá nhân và đại diện cho đoàn viên, NLĐ thương lượng, ký kết TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật định.

Đối với CĐCS, nghiệp đoàn ngoài khu vực Nhà nước, rất nhiều CB CĐCS vượt qua khó khăn, đặc thù để thực hiện tốt việc giao tiếp, tham vấn giữa CĐ, NLĐ và lãnh đạo doanh nghiệp cũng như nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, từ đó đề xuất, tham mưu để giải quyết. Đặc biệt, họ có lập trường kiên định, bảo vệ đoàn viên, NLĐ khi quyền lợi chính đáng của NLĐ bị vi phạm…

Những sợi dây nối liền

Hiện có trên 130.000 CĐCS và hơn 1 triệu CB CĐ từ tổ phó trở lên, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, trong mọi loại hình. Họ không chỉ là hạt nhân của phong trào, của hoạt động CĐ mà còn là những sợi dây nối liền giữa đoàn viên, NLĐ với tổ chức CĐ, giữa tổ chức CĐ với Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong vai trò là thủ lĩnh của NLĐ tại cơ sở, rất nhiều trong số họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành những tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập, noi theo.

Biểu dương Chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn tiêu biểu là hoạt động thường niên được tổ chức 5 năm một lần. Năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, nhất là thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN, LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương đã tiến hành bình chọn những chủ tịch CĐCS có thành tích nổi bật nhất ở địa phương và trong ngành để giới thiệu về Tổng LĐLĐVN. Trên cơ sở các tiêu chí đặt ra, Hội đồng xét chọn cấp Tổng LĐLĐVN đã lựa chọn được 90 chủ tịch CĐCS, trong đó 35 CĐCS ngoài khu vực nhà nước, 21 CĐCS doanh nghiệp nhà nước, 34 CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp. Đây là những chủ tịch CĐCS nơi ít nhất có trên 150 đoàn viên CĐ, nơi nhiều nhất lên đến 25.900 đoàn viên CĐ.

Đặc biệt, Hội nghị sẽ vinh danh 10 CB CĐ được tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh nhằm ghi nhận, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo và thành tích đặc biệt tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ; tạo động lực để đội ngũ CB CĐ không ngừng rèn luyện, phấn đấu cống hiến tâm huyết, trí tuệ góp phần xây dựng và phát triển tổ chức CĐVN ngày càng vững mạnh.

Sau quá trình xét chọn từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, đã có 43 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Hội đồng xét chọn cấp Tổng LĐLĐVN đã làm việc hết sức công tâm, khách quan, qua đó lựa chọn trao tặng Giải thưởng cho 10 CB CĐ tiêu biểu, gồm: 1 đồng chí ở Tổng LĐLĐVN; 4 đồng chí thuộc công đoàn cấp tỉnh, ngành; 3 đồng chí thuộc CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và 2 cán bộ CĐCS.