Site banner

BẾ MẠC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ BA (KHÓA XII): Xây dựng quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn

Ngày 14.3, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII) đã bế mạc. Trong ngày làm việc thứ 2, một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu tập trung thảo luận là về dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ CĐ các cấp. Các đại biểu đều đồng tình cho rằng, việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng cán bộ CĐ trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII). Ảnh: HẢI NGUYỄN

Cán bộ CĐ phải học hỏi, trau dồi để đáp ứng tiêu chuẩn

Dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ CĐ các cấp quy định tiêu chuẩn chung đối với cán bộ CĐ các cấp về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; về năng lực, uy tín và kinh nghiệm; trong độ tuổi công tác theo quy định, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. Dự thảo cũng đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh cán bộ CĐ các cấp.

Các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo Nghị quyết, cho rằng ban hành tiêu chuẩn cán bộ CĐ các cấp là cần thiết. Đại biểu Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - cho rằng, để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức CĐ hiện nay, cần phải đưa ra tiêu chuẩn cán bộ CĐ các cấp.

“Đưa ra các tiêu chuẩn sẽ đảm bảo có sự trưởng thành của cán bộ CĐ trong hệ thống CĐ; đảm bảo các vị trí lãnh đạo CĐ thì đã đều trải qua các thực tiễn công tác. Bên cạnh đó, sẽ đảm bảo cán bộ CĐ từ cơ sở trở lên đủ năng lực, thực tiễn chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giúp hoạt động CĐ chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Ngoài ra, khi có tiêu chuẩn thì tự thân cán bộ CĐ phải học hỏi, trau dồi để đáp ứng tiêu chuẩn này; vị trí, vai trò của cán bộ CĐ cũng được nâng lên” - đại biểu Bùi Xuân Vinh cho biết.

Phù hợp với xu thế hội nhập chung

Còn theo đại biểu Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu, việc ban hành tiêu chuẩn phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước về tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ các cấp. “Ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ CĐ các cấp là cần thiết, phù hợp với xu thế hội nhập chung, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách của CĐ các cấp cần có tiêu chí để chuẩn hóa hơn, nâng cao chất lượng, cũng như đáp ứng được yêu cầu thực tiễn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận của cán bộ hiện nay” - đại biểu Nguyễn Thị Thiện cho biết.

Tuy vậy, theo đại biểu Nguyễn Thị Thiện, đối với tiêu chuẩn đối với cán bộ CĐCS ở khối DN nên xem xét phù hợp với thực tế, điều chỉnh tiêu chí giảm hơn so với khối hành chính sự nghiệp, đáp ứng được thực tiễn. Đại biểu Nguyễn Thị Thiện giải thích: “Thực tế đội ngũ cán bộ CĐCS xuất phát từ CNLĐ mà CNLĐ thì trình độ chưa được đào tạo chuẩn ngay từ đầu; thời gian, sự quan tâm của DN để NLĐ được đào tạo còn gặp nhiều khó khăn, có DN tạo điều kiện, nhưng có DN không quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ lâu dài”.

Các đại biểu còn tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về tờ trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính CĐ; tờ trình đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN báo cáo tiếp thu, giải trình tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, đã có 101 lượt ý kiến thảo luận về các nội dung của hội nghị. Đoàn Chủ tịch đánh giá cao các ý kiến đóng góp xác đáng, phù hợp thực tiễn của các đại biểu. Đối với Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính; đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế, Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện để trình kỳ họp Ban Chấp hành tiếp theo.

Hội nghị cũng đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp CĐ cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội CĐ các tỉnh, ngành; tập trung xây dựng thể chế; tập trung đánh giá sơ kết các thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên CĐ đã ký kết với các đối tác; tập trung triển khai có hiệu quả việc xây dựng thiết chế CĐ, công tác thương lượng TƯLĐTT; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nhất là về CPTPP; nắm tình hình, xây dựng lực lượng công nhân nòng cốt trong nhà trọ, Cty, nhà máy; tập trung vào các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - truyền đạt về vấn đề lao động, CĐ khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực.

Phó Chủ tịch đã giới thiệu quá trình đàm phán; tổng quát nội dung Hiệp định CPTPP, những cơ hội và thách thức mà CPTPP đem lại cho tổ chức CĐ Việt Nam. Phó Chủ tịch cho biết, tham gia CPTPP được xem như bước đi quan trọng của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế cũng như cộng đồng DN. Phó Chủ tịch đã nêu lên các thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức với tổ chức CĐ Việt Nam khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực. Khi CPTPP có hiệu lực, sẽ có những khó khăn, thách thức, như: Nguy cơ đoàn viên tăng chậm so với giai đoạn trước, có nơi giảm sút so với giai đoạn trước; quan hệ lao động sẽ phức tạp hơn; các vấn đề liên quan đến tài chính CĐ.

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, để đối phó với các thách thức, khó khăn trên, các cấp CĐ trong thời gian tới cần tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, đặc biệt là cán bộ CĐCS. Q.CHI

Tổng LĐLĐVN phát động đợt thi đua đặc biệt

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019). Đợt thi đua này sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu:

Phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên tất cả mọi lĩnh vực, sát hợp với từng khu vực và từng đối tượng, trong đó tổ chức hiệu quả phong trào “Năng suất cao hơn, tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của DN; phát động phong trào “tham mưu giỏi, phục vụ tốt” gắn với cuộc vận động xây dựng “người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hiện Đề án “Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Triển khai phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động CĐ”, động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ các cấp, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần xây dựng kế hoạch và tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam vào các phong trào thi đua; phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cá nhân, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của tập thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm tuyết, trách nhiệm; xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với quần chúng, CNLĐ; gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. T.QUYÊN

Ý KIẾN CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LĐLĐVN KHOÁ XII

Đại biểu Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch CĐCS Cty CP Taekwang Vina (tỉnh Đồng Nai):

Hệ thống tư vấn pháp luật trực tuyến cần được tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để NLĐ cũng như giới chủ, người dân biết, tìm hiểu thêm về pháp luật. Hệ thống phải được cập nhật liên tục, thường xuyên để NLĐ nắm bắt được kiến thức, quy định mới của pháp luật. Khi hiểu rõ các quy định của pháp luật, NLĐ sẽ tuân thủ, thực hiện tốt các quy định này và hưởng những quyền lợi mà pháp luật mang lại cho họ...

Trước thách thức mà Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đưa tới, tổ chức CĐ cần làm tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho NLĐ. Có nghĩa là những quyền lợi thiết thực, sát sườn của NLĐ cần phải được đẩy mạnh, nâng cao hơn.

Đại biểu Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam:

Trong thời gian tới, các cấp CĐ cần tiếp tục đổi mới căn bản hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội cho đoàn viên, NLĐ; tạo sự khác biệt rõ rệt về quyền, lợi ích của đoàn viên CĐ với NLĐ không phải là đoàn viên CĐ. CĐ cũng cần đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và NLĐ để thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và để NLĐ gắn kết và gia nhập CĐ thì cán bộ CĐ cần gần gũi với NLĐ, khảo sát để nắm bắt tình hình thực tiễn đời sống, việc làm trong CNLĐ và hoạt động CĐ, qua đó chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp cho CĐ ngành, bộ, ngành và Tổng LĐLĐVN nhằm giải quyết kịp thời những bức xúc về đời sống, việc làm, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp cho NLĐ. HẢI ĐĂNG (ghi)