Site banner

Tổng Liên đoàn làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội

Sáng ngày 02 tháng 2 năm 2018 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre để phê duyệt văn kiện, nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn có đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch; đồng chí Phan Văn Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài Chính; đồng chí Nguyễn Duy Vũ - Phó Trưởng Ban Tổ chức.

Lãnh đạo Tỉnh ủy có đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Gặp - UV.BTV, Trưởng Ban Dân vận; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức.

Đồng chí Lê Văn Quyền - UV.BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch, UV.BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, các Trưởng ban tham dự.

Đ/c Lê Văn Quyền báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023 sau khi nghe đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn nêu mục đích yêu cầu, nội dung cách làm việc

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn và Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh công tác chuẩn bị Đại hội rất sớm, công tác nhân sự chủ chốt được Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn phê duyệt sớm nên quy trình công tác nhân sự theo 5 bước Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện rất tốt.

Về văn kiện Đại hội cần bổ sung thêm một vài chỉ tiêu hoạt động của Văn phòng Tư vấn pháp luật, việc đại diện khởi kiện, đánh giá thêm việc thực hiện TƯLĐTT, quy chế dân chủ, bổ sung thêm nhiệm vụ quyền hạn UBKT giám sát UV.BCH; Về phương hướng tới công tác tài chính, kiểm tra, tổ chức bộ máy có gì cần giải quyết, quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của người lao động và tai nạn lao động.

Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu phần nhân sự Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn đã chốt cho chủ trương xong đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cần quán triệt rõ cho đại biểu Đề án nhân sự bầu khuyết 1 UV.BCH và 1 UV.BTV báo cáo rõ lý do.

Tỉnh ủy sẽ có văn bản chỉ đạo các Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo quán triệt chủ trương của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn về Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho đoàn đại biểu cấp mình.

Đồng chí Trần Văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu kết thúc thống nhất ngày Đại hội Công đoàn tỉnh Bến Tre vào 2 ngày 27,28/3/2018 (thời gian tổ chức 1,5 ngày).

Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh