Site banner

Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Ngày 12-2-2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn dành cho cán bộ Công đoàn (CĐ) cấp trên trực tiếp cơ sở.

Cán bộ Công đoàn tham gia lớp tập huấn.

Sau đó, LĐLĐ tỉnh tiếp tục mở 6 lớp dành cho: Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) ngoài nhà nước có đông đoàn viên và công nhân lao động; Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP. Bến Tre, CĐ ngành Y tế, CĐ Giáo dục, CĐ Viên chức, CĐ các khu công nghiệp; Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ các huyện: Giồng Trôm, Ba Tri, Châu Thành, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú. Tổng số 7 lớp tập huấn, với 1.229 người tham dự.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn, sau tập huấn, CĐ sẽ triển khai thực hiện  đồng loạt phần mềm quản lý đoàn viên CĐ theo các nội dung đã được tập huấn, dự kiến theo tiến độ: cấp cơ sở hoàn thành tháng 6-2019, cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tháng 8-2019, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10-2019. Cấp tỉnh dự kiến hoàn thành việc in và cấp thẻ đoàn viên thông thường hoặc phối hợp với Vietinbank đổi thẻ liên kết cho 100% đoàn viên CĐ trực thuộc trên địa bàn tỉnh chậm nhất trong tháng 12-2019.

“Trên cơ sở triển khai việc quản lý đoàn viên CĐ bằng hệ thống phần mềm sẽ thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên (thông thường hoặc liên kết) cho 100% đoàn viên CĐ trên đia bàn tỉnh theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam. CĐ tăng cường công tác quản lý đoàn viên đầy đủ và xác minh chính xác số lượng đoàn viên của các cấp CĐ. Đây là cải tiến lớn của hệ thống CĐ trong quản lý đoàn viên. Khi hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên CĐ vận hành, không loại trừ số lượng đoàn viên của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng sẽ giảm. Bởi trước đây, CĐ quản lý đoàn viên bằng sổ sách, nhiều trường hợp đoàn viên mất đi mà không biết. Nay có phần mềm quản lý sẽ chặt chẽ hơn” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn nhấn mạnh.