Site banner

Nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn năm 2020

Tại hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh lần thứ 6, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ tỉnh đã triển khai 14 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020 gồm:

Lãnh đạo các cấp Công đoàn (CĐ) toàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh ủy giao; lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức CĐ do Tổng LĐLĐ giao trong năm 2020.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với mục tiêu không để người lao động (NLĐ) nào không có Tết. Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên CĐ đủ điều kiện tham gia cấp ủy các cấp.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020) gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thi đua làm theo lời Bác; phát huy vai trò của công nhân, viên chức, lao động trong các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp CĐ tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X năm 2020. Tổ chức Tháng công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động.

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ sau khi được Tổng LĐLĐ phê duyệt; LĐLĐ tỉnh tiếp tục việc rà soát sắp xếp bộ máy, nhân sự các cơ quan CĐ chuyên trách theo hướng tinh gọn, phù hợp và hiệu quả, trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được Tỉnh ủy phê duyệt, đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, duy trì đoàn kết nội bộ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong lực lượng cán bộ CĐ chuyên trách.

Tập trung đào tạo, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS), đảm bảo kế thừa những chuẩn chất truyền thống tâm huyết, trách nhiệm và chuyên nghiệp, năng động, bản lĩnh và trí tuệ để đủ sức lãnh đạo CĐ các cấp, nhất là Chủ tịch CĐCS doanh nghiệp (DN).

Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong DN nhà nước, đặc biệt là những DN có từ 25 lao động trở lên, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính sống còn của tổ chức CĐ; tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, góp phần phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các DN. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ; tập trung tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ, nhất là Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên CĐ, thực hiện kế hoạch đổi và cấp thẻ mới cho đoàn viên CĐ trong toàn tỉnh theo chỉ đạo của Tổng liên đoàn (TLĐ). Triển khai hướng dẫn đánh giá, xếp loại CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành tại cơ quan LĐLĐ tỉnh, các đơn vị trực thuộc và toàn hệ thống.

Thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ, chăm lo, nhằm thu hút đông đảo CĐ viên, NLĐ đến với tổ chức CĐ; phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và NLĐ.

Tham gia tích cực trong việc giải quyết lao động, việc làm cho các DN đang có nhu cầu; quan tâm công tác đào tạo lao động có tay nghề, giới thiệu xuất khẩu lao động, giảm nghèo.

Phối hợp với Văn phòng B - TLĐ và các đơn vị thiết kế khẩn trương hoàn thành thiết kế quy hoạch mở rộng, nâng cấp Khu du lịch Cồn Phụng lên chuẩn 3 sao theo chủ trương của TLĐ, góp phần cải thiện nguồn lực tài chính từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Xin chủ trương của Tỉnh ủy, Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ về việc chuyển giao Tòa nhà Bờ Hồ cho Công ty TNHH Dịch vụ - Du lịch - Thương mại Cồn Phụng tiếp tục đầu tư, chuyển đổi công năng, khai thác kinh doanh trong thời gian tới.

Tăng cường hoạt động của Ủy ban Kiểm tra CĐ các cấp, nhất là công tác kiểm tra tài chính CĐ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sai phạm của cán bộ CĐ.

Triển khai thực hiện cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức “nói không với tiêu cực” theo chỉ đạo của TLĐ và Tỉnh ủy Bến Tre.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống các cấp CĐ tỉnh, nhằm từng bước chuyển đổi tư duy hành chính hóa sang hướng thực chất, thiết thực và sát cơ sở.

Quan tâm công tác thu chi tài chính CĐ; sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế cho phù hợp, đúng hướng dẫn của Nhà nước và Tổng LĐLĐ.

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti