Site banner

LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNLĐ năm 2018

Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án 31 của Chính phủ về “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre mở các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động trực tiếp sản xuất trên địa bàn tỉnh.

CNLĐ Công ty TNHH MTV EZ COSTEC VN (Giồng Trôm) tham gia lớp tuyên truyền

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề có liên quan trực tiếp tới người lao động và người sử dụng lao động được quy định trong Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 (sửa đổi); một số nội dung trọng tâm trong Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế năm 2014.

Qua các lớp tuyên truyền, giúp cho công nhân lao động hiểu rõ về các chế độ chính sách và nghĩa vụ liên quan đến pháp luật lao động, nhằm tạo điều kiện cho công nhân lao động thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình, tạo mối quan hệ hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người lao động, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp tổ chức 5/5 lớp tuyên truyền theo kế hoạch năm 2018 cho công nhân lao động tại 5 đơn vị, có 775 công nhân lao động tham dự, cấp phát 30.000 tài liệu tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh