Site banner

Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình

Hỏi: Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 180, Bộ luật Lao động quy định:

1. Người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình.

2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình do hai bên thỏa thuận. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước 15 ngày.

3. Hai bên thỏa thuận, ghi rõ trong hợp đồng lao động về hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, thời giờ làm việc hàng ngày, chỗ ở.

Nguyễn Tâm (ghi)