Site banner

Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện “Hậu phương người lao động” giai đoạn 2022 - 2025

Chiều ngày 12/10/2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh do đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện “Hậu phương người lao động” giai đoạn 2022 - 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực và lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc LĐLĐ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, mời Giám đốc Tổ chức Tài chính Vi mô CEP chi nhánh Bến Tre cùng tham dự để phối hợp thực hiện.

Quang cảnh hội nghị

Theo Kế hoạch, qua khảo sát nhận thấy hiện toàn tỉnh có 288 hộ CNVCLĐ/17.060 hộ nghèo toàn tỉnh, tỷ lệ 1.69% (trong 288 hộ nghèo có 99 đoàn viên là chủ hộ, 189 đoàn viên thuộc hộ nghèo); có 321 hộ CNVCLĐ/15.996 hộ cận nghèo toàn tỉnh, tỷ lệ 2% (trong 321 hộ cận nghèo có 80 đoàn viên là chủ hộ, 241 đoàn viên thuộc hộ cận nghèo; có 352 đoàn viên, người lao động bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo và bị tai nạn lao động (trong đó có 187 đoàn viên, người lao động bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo và 165 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 35%). Trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách đối với gia đình khó khăn, gia đình nghèo, cụ thể là vốn vay phát triển sản xuất từ Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác 950 triệu đồng, hàng năm giải ngân cho 43 người vay giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống. Phối hợp với Tổ chức Tài chính Vi mô CEP chi nhánh Bến Tre hàng năm cho các hộ gia đình vay phát triển kinh tế hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, triển khai thực hiện nhiều hoạt động, mô hình giảm nghèo hiệu quả, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động nghèo, cận nghèo được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước, cuộc sống từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, qua đánh giá thực tiễn, công tác giảm nghèo trong đoàn viên, công nhân lao động còn một số hạn chế nhất định, đó là: Chính sách dành cho hộ nghèo nhiều nhưng chưa phát huy hết được tác dụng, chưa cải thiện thu nhập. Công tác giảm nghèo chủ yếu là thực hiện chính sách trợ cấp, trợ giúp; mô hình nâng cao thu nhập chưa nhiều, chưa đánh giá được hiệu quả sử dụng vốn vay; đoàn viên, người lao động chưa phát huy tốt khả năng, kỹ năng của chính bản thân mình nên việc giảm nghèo chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Phúc Linh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp công đoàn trong thời gian qua trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là sau đại dịch Covid-19.Tuy nhiên trên thực tế đoàn viên, người lao động vẫn còn nhiều khó khăn, thuộc diện là chủ hộ nghèo, cận nghèo và diện hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn và chưa có giải pháp kéo giảm.

Với những đánh giá và yếu tố thuận lợi, khó khăn trên, nhằm tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo đối với đoàn viên công đoàn và người lao động trong giai đoạn 2022 - 2025. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn cần quan tâm thực hiện các việc trọng tâm sau: Tập trung thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế cho gia đình công nhân lao động nghèo, cận nghèo, bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 35% có hoàn cảnh khó khăn với phương châm hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy nội lực là chính, hướng đến kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chung của tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2025. Phấn đấu mỗi năm giảm từ 6 đến 10% tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Bình quân mỗi năm có từ 40 đến 60 hộ đoàn viên nghèo, cận nghèo có điều kiện cải thiện sinh kế thoát nghèo bền vững. Năm 2022 đặc biệt quan tâm thăm hỏi, động viên 100% bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 35%. Năm 2023 có từ 6 đến 10% hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; thăm hỏi, động viên 100% bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 35%.  Năm 2024 có từ 6 đến 10% hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; thăm hỏi, động viên 100% bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 35%. Năm 2025 có từ 6 đến 10% hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; thăm hỏi, động viên 100% bệnh nan y hiểm nghèo, tai nạn lao động tỷ lệ thương tật trên 35%.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các cấp công đoàn phải luôn chủ động và trách nhiệm cao trong thực hiện nội dung Kế hoạch đã triển khai, trong đó quan tâm công tác phối hợp các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, các doanh nghiệp để triển khai có hiệu quả kế hoạch; đặc biệt là phối hợp với các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại để khai thác nguồn vốn vay lãi suất thấp, ưu đãi nhằm giúp cho đoàn viên, người lao động có điều kiện phát triển kinh tế gia đình và từng bước xóa nghèo bền vững đúng theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

                                              Ban Tuyên  giáo - Nữ công

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti