Site banner

Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ cấp tỉnh giai đoạn 2010-2015

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, sáng ngày 12/05/2015 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015.

Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, sáng ngày 12/05/2015 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, LĐLĐ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015, nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn 5 năm (2010 – 2015).

Việc đổi mới về nội dung và phương thức phát động phong trào thi đua và công tác khen thưởng đă góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh. Nội dung các phong trào bám sát mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của địa phương, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa và được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh.

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 46.167 lượt cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tham gia đăng ký việc làm, làm theo tấm gương của Bác. Từ trong phong trào đă có 1.993 cá nhân cán bộ, CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.

Các cấp công đoàn đă tích cực triển khai, phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ với nhiều hình thức phong phú. Trong mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều đã cụ thể hóa bằng phong trào thi đua cho phù hợp với từng điều kiện của ngành, lĩnh vực. Trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của  Liên đoàn Lao động huyện, thành phố đã: có 14.431 CNVCLĐ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 68.782 lao động tiên tiến; có 1.082 sáng kiến cấp tỉnh; 16.545 sáng kiến cấp huyện; 1.456 sáng kiến cấp cơ sở; 03 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 06 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 675 đồng chí được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Tại các ngành đã có: 3.874 sáng kiến kinh nghiệm; 08 đề tài khoa học được triển khai; có thêm 13 nhà giáo ưu tú; 2.790 lượt giáo viên dạy giỏi cơ sở; 75 giáo viên giỏi cấp tỉnh; : 01 “Thầy thuốc nhân dân”; 173 “Thầy thuốc ưu tú”; 46 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Thầy thuốc trẻ tài năng và Y đức”; 04 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 01 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Nh́; 32 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba; 90 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 764 cá nhân được các Bộ tặng Bằng khen; 364 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1.325 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 71 lượt cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; 51.499 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Từ phong trào thi đua “Hai giỏi”, đă có 80.135 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 16 chị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, 20 chị được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 2.300 chị được các cấp Công đoàn tặng giấy khen. Trong phong trào “Xanh–sạch–đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, 5 năm qua có 20 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen, 24 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, 04 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Từ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đă có 4 xă đạt chuẩn…

Tại hội nghị, đă tặng Bằng khen của Ủy ban nhân tỉnh cho 29 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 20 cá nhân. Đây là những cá nhân tiêu biểu tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp Công đoàn phát động, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, có cách làm hay mang lại hiệu quả ở địa phương, đơn vị.