Site banner

Hội nghị Cán bộ công chức Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2019

Căn cứ vào Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 24/12/2018, Thủ trưởng phối hợp với BCH CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2019. Đ/c Đặng Bình Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức, đ/c Lê Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư chi bộ cơ quan và 27/34 cán bộ nhân viên cơ quan tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động cơ quan năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; bản tự kiểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện chương trình công tác năm 2018; báo cáo kết quả thi đua năm 2018 và kế hoạch phát động thi đua năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018; Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan năm 2019. Qua hội nghị đã có 04 ý kiến phát biểu đóng góp về các nội dung: liên quan đến hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, quy định về chế độ sinh hoạt, phương tiện vận tải, quy chế chi tiêu năm 2019…Thủ trưởng cơ quan đã giải trình và ghi nhận các ý kiến đóng góp của CBCC để triển khai thực hiện trong năm 2019 đạt kết quả.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 3 đồng chí: đ/c Võ Tấn Đức, đ/c Nguyễn Thành Tâm và đ/c Hồ Chí Đạt.

Đ/c Huỳnh Văn Tấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐCS Cơ quan báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phát động thi đua năm 2019

Đồng chí Đặng Bình Phương - Phó Chủ tịch CĐVC đánh giá cao các bước chuẩn bị và nội dung tổ chức Hội nghị CBCC thực hiện đúng theo quy định, tại hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp và ý kiến giải trình trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, các ý kiến đều được tiếp thu, giải trình thỏa đáng.

Đồng chí Lê thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Chi bộ đánh giá cao những kết quả mà Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với các đoàn thể trong việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục, thể thao,…phát huy tốt tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nội bộ, xây dựng cơ quan dân chủ, văn minh, nâng cao ý thức tiết kiệm của CBCC. Sau HN đề nghị lãnh đạo cơ quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ CBCC triển khai thực hiện tốt các nội dung đã thông qua tại Hội nghị.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC, đồng thuận cao với những chỉ tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện trong năm 2019. 

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh