Site banner

Đoàn công tác Ban chỉ đạo 129 Tỉnh ủy khảo sát làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh

Sáng ngày 21/10/2022, Đoàn công tác 129 Tỉnh ủy do Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Nội dung làm việc “Về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước”. Ông Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các Phó Chủ tịch, thành viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cùng dự buổi làm việc.

Nội dung làm việc của đoàn tập trung vào: (1) Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp số 02-QCPH/LĐLĐ-LHPN-TĐTN-HCCB ngày 02/7/2021 giữa LĐLĐ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội Cựu Chiến binh tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 05/12/2011 giai đoạn 2021 - 2025. (2) Công tác phát triển đoàn viên, tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động của các doanh nghiệp; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. (3) Chất lượng hoạt động, việc đổi mới chương trình, nội dung sinh hoạt của tổ chức Công đoàn; những mô hình mới, cách làm hay.

Ông Nguyễn Phúc Linh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo hoạt động  phối hợp giữa các đoản thể với Đoàn khảo sát

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước trong thời gian qua. Cụ thể:

- Công tác phối hợp với các đoàn thể tỉnh sau khi có Quy chế phối hợp đã hoạt động có chiều sâu và tập trung hơn, có nhiều hoạt động lồng ghép thiết thực, ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động nhân các sự kiện của đất nước, của tỉnh, đoàn thể và của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, trong đó nổi bậc là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.Tuy nhiên trong quá trình hoạt động phối hợp vẫn còn những khó khăn do cơ chế qui định nhất là trong việc phát triển đoàn thể (ngoài công đoàn) trong doanh nghiệp chưa được nhiều và thuận lơi. Vì vậy thời gian tới cần tiếp tục có giải pháp để kết quả phối hợp tốt hơn.

 - Công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các cấp công đoàn quan tâm và thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tốt. Theo đó từ đầu năm 2021 đến tháng 9/2022  đã giới thiệu 2.099 công đoàn viên, trong đó đã kết nạp được 841 đảng viên, chiếm tỷ lệ 40,1%, kết quả đó đã góp phần rất lớn vào chỉ tiêu kế hoạch chung của các cấp ủy đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ kết nạp đảng còn thấp so với yêu cầu chung và cần phải tiếp tục tập trung và có giải pháp tốt hơn trong thời gian tới.

- Về mô hình mới, cách làm hay trong tổ chức Công đoàn cũng được các cấp công đoàn triển khai thực hiện với nhiều hình thức khác nhau và có kết quả tích cực, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị của công đoàn. Điển hình như: hàng năm LĐLĐ tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh ủy với người lao động để nghe người lao động bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình trong lao động và trong cuộc sống, đã giúp cho lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo các ngành xem xét giải giải quyết, góp phần ổn định tư tưởng người lao động và ổn định, phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, nhằm góp phần phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các cấp công đoàn đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn phát động, đến nay đã có gần 4000 sáng kiến được đăng nhập đề nghị Tổng Liên đoàn xét công nhận; chương trình tiếp tục triển khai đến cuối năm 2023 và sẽ có những kết quả tích cực.

Tại buổi làm việc, ngoài các nội dung trên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng báo cáo với đoàn những hoạt động khác của cac cấp công đoàn trong thời gian qua, nhất là công tác an sinh xã hội cho người lao động sau đại dịch Covid-19 nhằm giúp cho người lao động vượt qua khó khăn, ổn định việc làm, đồng thời giúp cho doanh nghiệp tin tưởng gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Kết thúc buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn khảo sát có ý kiến kết luận chỉ đạo một số việc cần tập trung: LĐLĐ tỉnh và các đoàn thể phối hợp thực hiện Quy chế cần phát huy hơn nữa những mặt đã làm được trong thời gian qua, trong đó quan tâm nhân rộng các mô hình, cách làm hay đã triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, Đoàn khảo sát cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh và các đoàn thể quan tâm có giải pháp tốt nhất để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua. Trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh, các đoàn thể phải nhất quán triển khai thực hiện tốt và thường xuyên các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước. Cố gắng năm 2022 và những năm tiếp theo việc thực hiện có hiệu quả vượt bậc chủ trương thành lập Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực Nhà nước nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; các kiến nghị của các đoàn thể - Đoàn khảo sát ghi nhận và sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghiên cứu cho chủ trương phù hợp để giúp các đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ông Nguyễn Phúc Linh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn khảo sát; với nhiệm vụ của mình, LĐLĐ tỉnh chủ động thực hiện tốt chức năng của mình gắn với phối hợp các đoàn thể tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động đến với đoàn viên và người lao động trong tỉnh.

Ban Tuyên giáo - Nữ công

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti