Site banner

Đẩy mạnh dịch vụ thu kinh phí công đoàn của Agribank

Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác thu kinh phí công đoàn giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Agribank Chi nhánh tỉnh diễn ra vào chiều 19-8-2022.

Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Vũ Hồng Dụ trao thưởng cho 2 đơn vị LĐLĐ huyện.

Qua gần 2 năm triển khai thỏa thuận hợp tác, số công đoàn cơ sở (CĐCS) mở tài khoản qua hệ thống Agribank Chi nhánh tỉnh là 312 đơn vị, chiếm tỷ lệ 31,8 % trong tổng số CĐCS trên địa bàn (980 đơn vị). Doanh số thu nộp kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh là 2,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13% trong tổng thu kinh phí công đoàn hàng năm của CĐCS (16,98 tỷ đồng). Số dư tiền gửi bình quân các CĐCS mở tại Agribank trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 là 14,27 tỷ đồng. Số dư tiền gửi bình quân của LĐLĐ 6 tháng đầu năm 2022 là 11,28 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30-6-2022, các Chi nhánh Agribank trên địa bàn Bến Tre đã thực hiện cung cấp các SPDV Agribank đến các CĐCS trên địa bàn như dịch vụ chi trả lương qua tài khoản cho cán bộ của 12 đơn vị, với 4.495 thẻ. Thông qua việc chi trả lương, Agribank đã cung cấp dịch vụ thẻ, Mobile Banking, dịch vụ thanh toán, tín dụng đến từng đoàn viên công đoàn. Dư nợ cho vay nhu cầu đời sống không có đảm bảo bằng tài sản, nguồn trả nợ từ lương của đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) 219,2 tỷ đồng. Số thẻ phát hành chuyển lương cho NLĐ tại các doanh nghiệp 4.495 thẻ. Ngoài ra, đối với CĐCS thực hiện thu nộp kinh phí công đoàn, Agribank cung cấp thêm dịch vụ Ineternet Banking, nộp thuế điện tử…

Thời gia qua, Agribank Chi nhánh tỉnh đã ủng hộ 75 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh để thực hiện các hoạt động chăm lo NLĐ.

Thời gian tới, Agribank Chi nhánh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với LĐLĐ tỉnh phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ Agribank. Qua đó, đẩy mạnh dịch vụ thu kinh phí công đoàn của Agribank. Phấn đấu đến cuối năm 2022, số CĐCS khối sản xuất kinh doanh chưa mở tài khoản tại ngân hàng, thực hiện mở tài khoản và thu, nộp kinh phí công đoàn qua Agribank đạt tỷ lệ 60%. Hai đơn vị phối hợp đề ra giải pháp cụ thể triển khai thực hiện trong thời gian tới để tiến đến hợp tác toàn diện; đoàn viên công đoàn, NLĐ được tiếp cận nhiều dịch vụ ưu đãi của Agribank.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh trao thưởng cho 2 đơn vị Agribank Chi nhánh huyện.

Dịp này, Agribank Chi nhánh tỉnh đã khen thưởng cho 2 đơn vị LĐLĐ huyện và 2 đơn vị Agribank Chi nhánh huyện triển khai đạt kết quả tốt trong thực hiện thỏa thuận hợp tác thu kinh phí công đoàn qua Agribank.

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti