Site banner

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/ĐUK ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh “về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025”, Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 227-KH/ĐU ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng ngày 24/3/2023 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng bộ tổ chức Hội nghị, đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Phía Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh có đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; cùng toàn thể các đồng chí là đảng viên của các đơn vị thuộc Đảng bộ tham dự.

Quang cảnh Hội nghị

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh có 29 đồng chí đảng viên, trong đó có 01 đảng viên dự bị, gồm 02 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ có 03 đồng chí. Đảng bộ lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác.Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và góp ý dự thảo báo cáo công tác kiểm tra giám sát giữa nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí đảng viên tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ; báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Lao động và định hướng nhiệm vụ giải pháp nữa nhiệm kỳ còn lại.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động luôn đoàn kết thống nhất, đồng thuận, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuyên môn, cùng với việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo 02 chi bộ  lãnh đạo đảng viên và quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, thể hiện qua sự quyết tâm của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, nhân viên các cơ quan trong đảng bộ; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”;  Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng Khởi mới”; Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn và Chương trình số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên trong Đảng bộ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đảng, phát huy dân chủ, đồng thuận, vượt qua những khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti