Site banner

Chi đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thành nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018

Năm 2018 là năm được Tỉnh ủy chọn là năm “tăng tốc”, năm thứ hai Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thực hiện mục tiêu xây dựng hình mẫu thanh niên Đoàn Khối song song với việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 và năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2020.

Chi đoàn tổ chức sinh họa ngoại khóa tại KDL Lan Vương

Từ đầu năm, căn cứ vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2017-2019 và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối, Ban Chấp hành Chi đoàn đã xây dựng chương trình công tác tác năm và triển khai cụ thể đến từng đoàn viên trong Chi đoàn, trong đó tập trung xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện” và xây dựng hình mẫu thanh niên trong chi đoàn “Tinh thông nghiệp vụ, liêm khiết trong thực thi công vụ, tận tụy phục vụ nhân dân” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công và các công trình, phần việc do Chi đoàn đảm nhận. Triển khai thực hiện quy định đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú; thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII). Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tình nguyện trong năm, để hoạt động tình nguyện là động lực, môi trường cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát triển tổ chức Đoàn. Tập trung tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em nghèo…bằng hình thức thăm hỏi, tặng quà. Vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; tham gia đội hình Kỳ nghỉ hồng trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018. Tăng cường việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Trong năm 2018, Chi đoàn hoàn thành 02 công trình thanh niên (tổng số tiền 1.100.000 đồng); giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% đoàn viên xếp loại xuất sắc, Chi đoàn đạt vững mạnh và được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn công nhận danh hiệu Chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh.

Nguyễn Văn Na - Bí thư Chi đoàn