Site banner

Các cấp Công đoàn hoàn thành tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại Thủ đô Hà Nội, đây là sự kiện chính trị quan trọng của CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong cả nước. Để giúp cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bến Tre nắm rõ diển biến và kết quả Đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch và chị đạo các cấp công đoàn tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023.

LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị cấp tỉnh với sự tham dự của các đồng chí thành viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X, Chủ tịch, các phó Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng  đồng Khởi, Ban Giám đốc công ty TNHH DL- DV - TM Cồn Phụng và cán bộ, nhân viên cơ quan LĐLĐ tỉnh. Tính đến ngày 10/10/2018, có 13/13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành tổ chức hội nghị báo cáo nhanh đúng thới gian quy định.

Qua hội nghị, đại biểu đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và kết quả bầu cử BCH, UBKT TLĐ khóa XII; trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội trong các cấp Công đoàn và đến tận đoàn viên, CNVCLĐ, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Theo kế hoạch, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo tổ chức nghị triển khai báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đến tận công đoàn cơ sở và hoàn thành trong tháng 10/2018.

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh