Site banner

KH vận động hiến máu tình nguyện năm 2018

Số/Ký hiệu văn bản: 
02/KH-LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Kế hoạch
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
16/01/2018
Nội dung trích yếu: 
KH vận động hiến máu tình nguyện năm 2018
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Huỳnh Văn Tấn
Tập tin đính kèm: