Site banner

Tuyên dương 201 công nhân lao động tiêu biểu

Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân lao động Công đoàn (CĐ) các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh lần thứ II (2020 - 2025) diễn ra vào ngày 21-6-2020. Tham dự có Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lê Văn Quyền, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Đoàn Viết Hồng, các doanh nghiệp là đối tác tham gia “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” cùng 201 công nhân lao động (CNLĐ) tiêu biểu đại diện cho gần 34 ngàn lao động ở 2 KCN An Hiệp và Giao Long.

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao giấy chứng nhận cho công nhân lao động.

Tại hội nghị, lãnh đạo CĐ các KCN tỉnh đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 5 năm tới; các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tham gia trình bày tham luận.

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Phan Trần Mai Trinh đã kêu gọi các CĐ cơ sở tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNLĐ hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Dịp này, CĐ các KCN tỉnh đã trao giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng cho 201 CNLĐ ghi nhận thành tích “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; khen thưởng 20 tập thể, cá nhân; đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng 2 tập thể, cá nhân; giới thiệu 21 cá nhân, tập thể dự Hội nghị điển hình tiên tiến CNLĐ cấp tỉnh.